Arkiv

Finner du ikke det du leter etter? Prøv søkefeltet nedenfor.

Slik kan du trene tankemønsteret ditt

Slik kan du trene tankemønsteret ditt

Hjernen og tankemønsteret kan trenes opp som resten av kroppen. Det krever en viss innsats, akkurat på samme måte som når du trener for å bli i bedre fysisk form, eller går på skolen for å lære noe nytt. Du må holde på jevnt og trutt, og det tar tid. Det holder ikke å...

Slik kan du øke hverdagsgleden

Slik kan du øke hverdagsgleden

Vi trenger ikke å lete langt for å finne hverdagsgledene. Ved å ta vare på disse øyeblikkene gjør du mye for å styrke din psykiske helse. Det å se etter ting som skjer i livet ditt som er bra for deg, vil hjelpe deg i å endre måten du tenker om deg selv og livet ditt...

Ta deg tid til å være tilstede

Ta deg tid til å være tilstede

Vi lever i en travel hverdag med mange oppgaver, krav og forventninger. Mange opplever at de har for lite tid. I en tid der vi får input fra mange hold, er det å ta seg tid til å prioritere aktiviteter kun for gledens skyld en fin ting å gjøre. For å kunne vie...

Slik får du bedre selvfølelse

Slik får du bedre selvfølelse

Av Ida Cathrine Jakobsen, psykolog Et oppgjør med egen tankestil vil være nødvendig for de fleste som ønsker å bedre selvfølelsen. Negative tanker utgjør ofte en viktig del av problemet. Vi har alle tanker og følelser omkring hvem vi er som personer. Det knyttes en...

Slik kommer du deg ut av en depresjon!

Slik kommer du deg ut av en depresjon!

Det er ikke alltid like lett å vite om man er deprimert eller ikke.  Det finnes ulike former for depresjon fra milde til mer alvorlige former. I løpet av livet vil 15 – 20 % oppleve depresjon og 6 – 12 % vil til enhver tid ha en depresjon. Depresjon endrer måten...

Slik setter du deg realistiske mål

Slik setter du deg realistiske mål

Det å sette seg mål er viktig for å holde på motivasjonen, i tillegg gir det deg en retning på hva du ønsker å oppnå. Flere forskningsprosjekter konkludert med at å bruke kortsiktige og langsiktige mål kan bedre selvtilliten din. Samtidig viser undersøkelser at de...

Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Her er en enkel og effektiv teknikk du kan bruke til å trene oppmerksomheten din på å bli mer fleksibel. I en krevende situasjon eller når ting blir litt “tøft” kan oppmerksomheten bli alt for mye vendt innover på negative tanker og følelser. Det er lett å bli...

Aksepter dine tanker og følelser

Aksepter dine tanker og følelser

Noen ganger forsøker man for hardt å kontrollere tanker og følelser. Her er en teknikk du kan benytte til å øve på å la tanker og følelser vandre fritt.  Slik gjør du: Sett av minimum 3 minutter til denne øvelsen Din oppgave er å observere det som dukker opp...

Pusteøvelse kan redusere bekymringer og angst

Pusteøvelse kan redusere bekymringer og angst

Det å gjennomføre en pusteøvelse kan ha en avslappende og beroligende effekt. Det kan være til hjelp for å dempe negative tanker, bekymringer og redusere stress/angst. Måten vi puster på har stor betydning: Pustens rytme, tempo og dybde har betydelig beroligende og...

Vær fornøyd med den du er!

Vær fornøyd med den du er!

Å være raus med deg selv og andre kan gi bedre psykisk helse i hverdagen. Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer er rause med hverandre. Det å vise forståelse, anerkjenne og gi hverandre ros, styrker relasjoner og gir økt livskvalitet. Når du gjør...

“Worry is a totalt waste of time. It doesn’t change anything. All is does it steal you joy and keep you very busy doing nothing”

– Unknown

Mindfit app
Mindfit app