Arkiv

Finner du ikke det du leter etter? Prøv søkefeltet nedenfor.

5 tips for å snu negative tanker

5 tips for å snu negative tanker

Det å ha negative tanker og følelser er helt normalt, det er en del av livet. Alle har vi negative tanker, selv de som er fornøyde og lever et godt liv. I løpet av dagen tenker vi mellom 12.000-50.000 tanker Forskning viser at de fleste tankene vi har er negative. Vi...

Slik kan du endre tankemønsteret ditt

Slik kan du endre tankemønsteret ditt

Hjernen og tankemønsteret kan trenes opp som resten av kroppen. Det krever en viss innsats, akkurat på samme måte som når du trener for å bli i bedre fysisk form, eller går på skolen for å lære noe nytt. Du må holde på jevnt og trutt, og det tar tid. Det holder ikke å...

Slik kan du øke hverdagsgleden

Slik kan du øke hverdagsgleden

Vi trenger ikke å lete langt for å finne hverdagsgledene. Ved å ta vare på disse øyeblikkene gjør du mye for å styrke din psykiske helse. Det å se etter ting som skjer i livet ditt som er bra for deg, vil hjelpe deg i å endre måten du tenker om deg selv og livet ditt...

Takknemlighet øker lykke og reduserer depresjon

Takknemlighet øker lykke og reduserer depresjon

Flere studier bekrefter at det å praktisere takknemlighet som journalføring gir helsefordeler. Det fremmer trivsel, øker lykke og reduserer depresjon. Det å utøve takknemlighet kan blant annet: Hjelpe deg å håndtere vanskelige tider.Gjøre at du sover bedre, og dermed...

Ta deg tid til å være tilstede

Ta deg tid til å være tilstede

Vi lever i en travel hverdag med mange oppgaver, krav og forventninger. Mange opplever at de har for lite tid. I en tid der vi får input fra mange hold, er det å ta seg tid til å prioritere aktiviteter kun for gledens skyld en fin ting å gjøre. For å kunne vie...

Slik får du bedre selvfølelse

Slik får du bedre selvfølelse

Av Ida Cathrine Jakobsen, psykolog Et oppgjør med egen tankestil vil være nødvendig for de fleste som ønsker å bedre selvfølelsen. Negative tanker utgjør ofte en viktig del av problemet. Vi har alle tanker og følelser omkring hvem vi er som personer. Det knyttes en...

Slik kommer du deg ut av en depresjon!

Slik kommer du deg ut av en depresjon!

Det er ikke alltid like lett å vite om man er deprimert eller ikke.  Det finnes ulike former for depresjon fra milde til mer alvorlige former. I løpet av livet vil 15 – 20 % oppleve depresjon og 6 – 12 % vil til enhver tid ha en depresjon. Depresjon endrer måten...

Hvordan sette gode mål

Hvordan sette gode mål

Nytt år, nye muligheter og blanke ark. Nå er vi inne i den tiden av året hvor mange tar et oppgjør med seg selv og reflekterer over livet sitt. Mange setter seg mål for det nye året. Det å sette seg mål er viktig for å holde på motivasjonen, i tillegg gir det deg en...

Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Her er en enkel og effektiv teknikk du kan bruke til å trene oppmerksomheten din på å bli mer fleksibel. I en krevende situasjon eller når ting blir litt “tøft” kan oppmerksomheten bli alt for mye vendt innover på negative tanker og følelser. Det er lett å bli...

Aksepter dine tanker og følelser

Aksepter dine tanker og følelser

Noen ganger forsøker man for hardt å kontrollere tanker og følelser. Her er en teknikk du kan benytte til å øve på å la tanker og følelser vandre fritt.  Slik gjør du: Sett av minimum 3 minutter til denne øvelsen Din oppgave er å observere det som dukker opp...

“Worry is a totalt waste of time. It doesn’t change anything. All is does it steal you joy and keep you very busy doing nothing”

– Unknown

Mindfit app
Mindfit app