Slik kan du endre tankemønsteret ditt

Hjernen og tankemønsteret kan trenes opp som resten av kroppen. Det krever en viss innsats, akkurat på samme måte som når du trener for å bli i bedre fysisk form, eller går på skolen for å lære noe nytt.

Du må holde på jevnt og trutt, og det tar tid. Det holder ikke å ta en treningsøkt, for så å si at du er ferdig trent og i god form. På akkurat samme måte er det for det mentale. Det er ferskvare.

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – Aristotle

Forskere anslår at vi kan ha et sted mellom 12.000 og 50.000 tanker hver eneste dag. Hvor de fleste av tankene er negative. Vi går på autopilot, og uten at vi er det bevisst, havner vi fort inn i et negativt tankemønster.

Du kan trene på å ha en positiv indre dialog, og trene på hvilken tankestil du har om deg selv og ditt liv.

Her er noen tips:

1. Start dagen med et positivt tankesett

Sett intensjon for dagen. Det kan f.eks være:

 • jeg skal slutte å ta alt så personlig
 • utfordringer er til for å løses
 • eller tenk på hva som er bra med dagen i dag

2. Øv på å snu tankemønsteret ditt.

Det er lett å bli mest opptatt av det du ikke får til eller er usikker på. Start med å flytte fokus over til det du mestrer, og ting du er takknemlig for.

 • Tren på å være takknemlig for de små tingene i livet.
  Jo mer du kan rette oppmerksomheten mot det du føler deg takknemlig for, jo mer vil du legge merke til og føle deg takknemlig for.
 • Loggfør hendelsene, da forsterker du opplevelsen.
  I tillegg kan du ta de frem senere og minne deg selv på alt det som er bra.

Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser, er en vanlig erfaring at negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater deg selv å flytte fokus.

3. Tren på å utfordre ditt tankemønster

Ofte er vi selv vår verste kritiker. Du kan trene på å utfordre dine tanker, og ikke snakke deg selv ned.

 • Hvordan snakker du til deg selv?
 • Ville du sagt det samme til en venn?
 • Hva kunne skje om du begynte å tenke annerledes?
 • Hva ville vært annerledes hvis du sto i samme situasjon, men ikke hadde tenkt som du gjør nå?

4) Bli kjent med deg selv

Hvordan reagerer du når du står i utfordrende situasjoner eller er stresset? Kan du endre på måten du reagerer på?

 • Reflekter over måten du løser ting på.
 • Se etter andre måter å løse utfordringer på.
 • Sett av tid til justering og trening.

Husk at ting tar tid. Det er et langsiktig arbeid.

Trenger du hjelp til å komme i gang? Prøv Mindfit app gratis

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Tren opp ditt tankemønster og positivt selvsnakk.

Logo app store
Mindfit app