Mindfit app

Mindfit app

Finn styrken i deg selv!

På samme måte som du trener muskler i kroppen, kan du trene på ditt tankemønster.

Gjennom å forstå hvilke vaner som hjelper deg og hvilke som holder deg tilbake kan du selv trene på å holde riktig fokus, og nå målene du setter deg.

Fra kognitiv terapi vet en at hva en tenker om seg selv påvirker hvordan en oppfatter en situasjon. Mestringstro og positivt selvsnakk er viktig for å opprettholde motivasjon og innsats. Høy mestringstro påvirker evnen til å nå mål og gir det utholdenhet når du løser vanskelige oppgaver.

Mindfit hjelper deg å flytte fokus fra negative tanker og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.

Erfaringsvis vil endring bestå av både oppturer og nedturer, og vi har derfor samlet ulike verktøy som kan være til hjelp når utfordringen er der:

 • Pusteøvelse/mindfulness
 • Visualiseringsteknikk
 • Avspenningsøvelse
 • Oppmerksomhetstrening
 • Spørsmål for å endre tankegang

MINDFIT HJELPER DEG Å SE AT DU ER PÅ RETT VEI

Sagt om Mindfit på App Store og Google Play:

“Mindfit hjelper deg å fokusere på det positive og takle det negative. Merker stor forskjell på kun 3 uker.”

“Konkrete og lett gjennomførbare tips. Påminnelse hver dag om å finne noe positivt, gjør at man faktisk klarer å fokusere på det. Å sette seg mål gjør det lettere å skape den endringen man ønsker.”

“Det man gir oppmerksomhet, det vokser. Super app til hjelp for å sette fokus på mestring, og de små gleder i hverdagen.”

Forskning viser at det å utøve takknemlighet og fokusere på positive hendelser i livet effektivt øker lykke og reduserer depresjon. Det reduserer blant annet negative følelser og hjelper oss å håndtere vanskelige tider.

Mindfit er blant annet utviklet på bakgrunn av dette:

 • I endringsarbeidet vil det å journalføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelpe deg å holde motet oppe, og se at du er på rett vei.

** Flere psykologer anbefaler Mindfit til sine pasienter!

Mindfit er designet slik at den simulerer noen av de spørsmål og teknikker en psykolog vil bruke i sitt første møte med de som søker hjelp.

Hvem passer dette for?

Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, føler seg deprtrenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi.

Det passer for deg som:

 • Føler deg stresset
 • Trenger motivasjon og mangler energi
 • Har lav selvfølelse
 • Har lav tro på egen mestring
 • Har depressive plager eller angst

 


Last ned Mindfit app: på App Store / på Google play Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp
Appen er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.

Mindfit er inspirert av anerkjente behandlingsmetoder som kognitiv terapi, positiv psykologi og EMDR, i tillegg til den generelle kunnskap som finnes i psykolgifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker.

Aktuelt: