Mindfit app

mine fine ting-norskMindfit er en selvhjelpsapp som hjelper mennesker med å få bedre livskvalitet gjennom mental trening.

Mindfit gir deg teknikker som motiverer deg til å endre tankemønster, sette deg mål og nå dem. 

Det er lett å bli fastlåst i negative tanker og følelser om seg selv når man møter motstand eller går gjennom en tøff periode – er stresset, mangler energi eller er deprimert.

  • Mindfit hjelper deg å flytte fokus fra negative tankemønster og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.
  • Mindfit hjelper deg å bli bevisst ditt problemområde og få innsikt i hva som hindrer deg i å endre på dette.
  • Endring består av både oppturer og nedturer, og du får tilgang til ulike verktøy som kan hjelpe deg når utfordringen er der. Dette er verktøy som psykologer bruker, alt fra pusteøvelser til oppmerksomhetstrening.

Sagt om Mindfit på App Store og Google Play:

“Mindfit hjelper deg å fokusere på det positive og takle det negative. Merker stor forskjell på kun 3 uker.”

“Konkrete og lett gjennomførbare tips. Påminnelse hver dag om å finne noe positivt, gjør at man faktisk klarer å fokusere på det. Å sette seg mål gjør det lettere å skape den endringen man ønsker.”

“Det man gir oppmerksomhet, det vokser. Super app til hjelp for å sette fokus på mestring, og de små gleder i hverdagen.”

Forskning viser at det å utøve takknemlighet og fokusere på positive hendelser i livet effektivt øker lykke og reduserer depresjon. Det reduserer blant annet negative følelser og hjelper oss å håndtere vanskelige tider.

Mindfit er blant annet utviklet på bakgrunn av dette:

  • I endringsarbeidet vil det å journalføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelpe deg å holde motet oppe, og se at du er på rett vei.

** Flere psykologer anbefaler nå Mindfit til sine pasienter!

Mindfit er designet slik at den simulerer noen av de spørsmål og teknikker en psykolog vil bruke i sitt første møte med de som søker hjelp.

Programmet er delt inn i tre områder:

1) Fortell om deg selv

Her skal du kartlegge situasjoner, følelser og tanker – slik at du blir mer oppmerksom på hvordan du reagerer når du står ovenfor en utfordring. Hva som er dine hindringer, og hvordan du kan løse dine utfordringer på en annen måte.

2) Registrere noe fint

En viktig del av dette programmet er å registrere positive opplevelser og erfaringer. Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å flytte fokus over til det du mestrer vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer.

3) Hjelpeteknikker

iphone teknikker norskHer har vi samlet ulike teknikker du kan benytte når du står i en utfordrende situasjon. I tillegg kan du sette deg mål, og registrere dine framskritt.

Du kan benytte Mindfit slik det passer deg. For at du skal komme i gang, har vi skreddersydd et treningsprogram som vil hjelpe deg å nå dine mål.

Hvem passer dette for?

Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi.

Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp
Appen er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.

Mindfit er inspirert av kognitiv terapi og EMDR, men også av den generelle kunnskap som finnes i psykologifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker.

Personvern
Mindfit samler ikke inn personlig informasjon om deg som bruker av denne appen. All informasjon du registrerer, blir kun lagret på din mobiltelefon. Les mer om personvern og vilkår 

Er det forsket på Mindfit?

Mindfit er ikke forsket på ennå, men vi er i gang med et prosjekt nå.

Mindfit er testet ut på et utvalg av 10 personer. De ble deretter intervjuet om sin brukeropplevelse. Responsen derfra var at Mindfit fikk dem til å bli mer oppmerksomme på det som er positivt i livet deres. Mindfit har også videreutviklet seg som et resultat av de tilbakemeldinger vi fikk fra testpersonene.

Vi tar gjerne imot flere tilbakemeldinger fra brukere, og vil ta dette med oss videre i utviklingen av Mindfit.


Last ned Mindfit app: på App Store / på Google play 


Aktuelt: