Mindfitapp-01

Bedre hverdag

Du blir det du tenker!

Hva du tenker om deg selv påvirker hvordan du oppfatter en situasjon. Du er ikke alltid bevisst dine tankemønstre. Det er viktig å identifisere tankene som påvirker din tro på å mestre.

Mindfit hjelper deg med det!

Mindfitapp-02

Motivasjon til å starte

Hjelper deg i gang

Det er viktig å forberede hvordan endring skal skje, og når du ønsker det. Endring handler ikke bare om å sette seg mål, men hva du kan gjøre for å bli motivert til å gå videre.

Mindfit viser deg hvordan!

Mindfitapp-03

Anbefaler aktiv bruk i minimum 3 uker

Motivasjon til å endre

Endring tar tid og vil som regel bestå av både fremgang og tilbakegang. Tenk på endring som å gå opp en trapp der hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt, eller delmål på veien.

Mindfit hjelper deg å se at du er på riktig vei!

 

 

  • Jeg anbefaler Mindfit til både venner og pasienter i min kliniske praksis som psykolog. Den kan hjelpe folk igjennom slitsomme faser eller med lettere problemer som konsentrasjonsvansker eller motivasjonsvansker i hverdagen.

  • Jeg har tro på at Mindfit kan være veldig nyttig for mange, da den åpner opp for mestringsperspektiv samtidig som den bidrar til at man kjenner seg forstått og anerkjent i forhold til de problemene som man registrerer inn. Dermed blir det som dere sier en «mini-psykolog».