Hvordan nå personlige mål?

Høres dette kjent ut? Du er full av energi og klar til å sette i gang med endringer. Du har satt deg mål og er motivert. Du er godt i gang – dette går strålende. Så kommer nedturen. Du får tilbakefall.

Du blir dratt tilbake til gamle vaner og et innlært mønster som sitter i ryggmargen – som nærmest går på autopilot.

Det å endre på (dårlige) vaner er hardt arbeid. Du må være villig til å gjøre jobben fordi du skal forandre måter du gjør ting på. Endre vaner og et mønster som er godt innarbeidet, kanskje gjennom flere år.

For å få til endring krever det at du faktisk ønsker å gjøre endring (ikke bare fordi du tenker du burde). Du må derfor utfordre deg selv ved å jobbe aktivt for å få til dette. Det går ikke av seg selv.

4 tips som hjelper deg å holde motivasjonen

1) Sett realistiske mål

Det er ikke alltid like lett å få gjennomført en endringsprosess. Det kommer litt an på hvilken utfordring du har, og hvor du er i prosessen.

Det å endre på noe ved seg selv er heller ikke ensbetydende med at alle livssituasjoner eller hendelser kan gjøres noe med. Noen ganger består den viktigste erkjennelsen av at en gjør så godt en kan gitt de rådende forhold.

For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet. 

Spør deg selv:

 • Hva gir energi?
 • Hva gir mening?
 • Hva er utfordrende?
 • Hva ønsker du å endre på / gjøre mer eller mindre av?

Endring handler ikke bare om å sette seg mål, men hva du kan gjøre for å bli motivert til å gå videre.

2) Begynn i det små – ikke gap for høyt

Sett deg delmål på vei mot det store målet, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg videre.

Eksempel:
Er du redd for å snakke i store forsamlinger, så skal du begynne å øve på dette i mindre fora. Første skritt (mål) kan være å gi en kommentar eller stille et spørsmål i et felles møte med flere. Øv deg i det små.

 • Tenk på endring som å gå opp en trapp hvor hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien mot det store målet.
 • Hvert skritt teller

3) Ikke gi opp selv om du får en nedtur – dobbeltsjekk at du har satt deg realistiske mål 

Endring tar tid. Det er et langsiktig arbeid. En endringsprosess består av både opp og nedturer, og det er ikke alltid du kan forvente å ha framgang.

 • Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten «nedtur».
 • Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen.
 • Det er viktig å ikke gi opp selv om du “sprekker”

En årsak til at du gir opp kan være at du har satt deg for høye mål. Det å sette seg realistiske mål er en viktig del av kartleggingsarbeidet.

Du starter med godt mot og gode tanker. Har satt deg mål og kommet godt i gang med endringene, men så stopper det seg…

 • Du gir kanskje opp fordi du kjenner ubehag?
 • Du gir opp fordi du ikke føler mestring og får dårlige tanker om deg selv?
 • Du gir opp fordi du ikke klarer å følge planen du har satt deg?
 • Du gir opp fordi…

Eksempel:
Hvis du aldri har jogget før, og bestemmer deg for at nå skal du begynne et nytt og bedre liv – heretter skal du jammen meg trene hver dag. Det går fint den første uken, men så fungerer det ikke av ulike årsaker (du får skader, det er ikke mulig å gjennomføre pga andre gjøremål, du klarer ikke følge opp eller det ble for hardt). Dermed gir du opp fordi du ikke nådde målene du satte deg.

Forskning viser at når man skal lage seg nye vaner er det lurt å gjøre den nye atferden lett å gjennomføre, slik at den er enkel å gjenta, og kan bli en del av dine rutiner.

4) Registrer fremgangen

I en endringsprosess er det ofte lett å glemme alle de små tingene man faktisk får til på vei mot det store målet. Vi anbefaler å loggfør positive hendelser og mestringsopplevelser underveis.

På den måten får du en bekreftelse på at du er på rett vei, i tillegg kan du gå tilbake å se på alt det du faktisk har fått til når du får en liten «nedtur» eller tilbakefall. Det er lett å bli opptatt av alt man ikke får til og registreringen vil hjelpe deg å holde motet oppe.

Det høres enkelt ut, men det krever at du bestemmer deg for å sette av noen minutter regelmessig for å gjennomføre dette. Det er kanskje her den største utfordringen ligger – det å huske på å gjøre det.

Husk at små ting teller som fremgang – at du prøver, men kanskje ikke synes du fikk det helt til er også et skritt i riktig retning. Hvert skritt teller.

I Mindfit har vi tatt hensyn til dette. Kom i gang nå? Last ned Mindfit app – prøv gratis

Podcast – Spør psykologen

#40
Om å sette seg mål og hva som må til for å nå dem

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app