Slik får du en bedre hverdag!

Av Hilde Amundsen

Det å endre på vaner kan være vanskelig, men noen ganger er det helt nødvendig for å komme deg videre i livet.

For en god del år tilbake gikk jeg gjennom en livskrise. Jeg var på søken etter et verktøy som kunne hjelpe meg til å sette grenser, og endre måten jeg tenkte om meg selv og livet mitt på.

Jeg var fastlåst i gamle mønster og trengte hjelp til å komme meg videre.

Etter hvert som jeg lærte meg metoder og teknikker som fungerte for meg, oppdaget jeg at det egentlig er enkle teknikker som skal til, for å få til endring. For meg handlet det om at jeg “knakk koden”, og forsto hvordan jeg kunne jobbe med meg selv for å få det bedre.

Jeg klarte å snu en vanskelig periode.

Det å endre på vaner og måten du gjør ting på kommer ikke av seg selv. Jeg har jobbet målbevisst og hardt for å snu den situasjonen jeg var i. 

Her deler jeg noen av mine tips til hvordan jeg gjorde det. Mye av teknikkene  jeg bruker finner du nå i appen Mindfit, som jeg har utviklet sammen med psykologsøsteren min Janne.

6 tips til endring

Tankemønsteret mitt, og hva jeg tenkte om meg selv på den tiden var ikke bra. Det skal samtidig nevnes at faglig sett og jobbmessig hadde jeg selvtillit nok, men jeg hadde dårlig selvfølelse – dvs. de tanker jeg hadde om meg selv som person – om det å ikke være bra nok.

1) Bli kjent med ditt reaksjonsmønster

Det å forstå meg selv var første skritt på veien til å få det bedre.

Første steg var å bli kjent med mitt eget reaksjonsmønster. Det å forstå hvordan jeg reagerer når jeg skal gjøre noe som er vanskelig, gjør det lettere for meg å skjønne hvordan jeg kan bryte det gamle mønsteret som gjorde at jeg gikk på autopilot.

Jeg gikk på akkord med meg selv. Jeg trengte derfor å øve meg på å sette mer grenser og stå opp for meg selv. Si mer fra om hva jeg egentlig ville og ønsket, samtidig som jeg også trengte å øve meg på hvordan jeg snakket til meg selv.

Tidligere erfaringer danner grunnlaget for dine reaksjoner. Dette påvirker hvordan du tenker, føler og handler i en situasjon.

Et første skritt er å få innsikt i hvordan du reagerer når du er stresset og møter motstand. Det vil bidra til en bevisstgjøring til hva som kan være dine hindringer.

Tips til å finne dine følelser og kroppslige reaksjoner:

  • Hvilke situasjoner er mest utfordrende for deg?
  • Hvilken følelse får du når du står i en vanskelig situasjon?
  • Legg mer til hvor i kroppen du kjenner ubehag.
  • Hvilke følelser passer best med det ubehaget?. Blir du irritert, motløs, sint, trist, redd eller annet?

2) Utfordre dine negative tanker

Hva du tenker om deg selv påvirker hvordan du oppfatter en situasjon. Vi er ikke alltid bevisst vårt tankemønster. Det er derfor viktig å identifisere de negative tankene som påvirker din tro på å mestre.

Når du forstår hva som skjer med deg, kan du øve på å endre hvordan du håndterer og reagerer i ulike situasjoner.

En hindring kan være frykt for hvordan andre skal reagere om du for eksempel sier nei. Det å sette grenser og velge bort noe viser seg å være krevende for mange. Det oppleves ofte som vanskelig å si nei.

Vi har så lett for å tenke at nei, det får jeg ikke til, det kan jeg ikke gjøre. Jeg har det for travelt, jeg har ikke kontroll eller alle andre er så mye bedre enn meg.

Når du tenker på din situasjon:

  • Hvilke tanker får du om deg selv?
  • Hvilke tanker hindrer deg? Har du det for travelt, mangler du kontroll, får du det ikke til eller annet?

3) Sett deg mål og lag nye vaner

Når jeg lærte meg å forstå mitt eget reaksjonsmønster var det mye letter for meg å jobbe med å endre på dette. Det er viktig å bli bevisst de motforestillingen du har, og motivere deg for å gå fra tanke til handling.

Jeg spurte meg selv: Hva kan jeg gjøre for å øve meg på bli tøffere, sette grenser og si mer nei?

Ofte setter vi våre egne begrensninger uten at vi kanskje tenker over det. Det er lett å finne unnskyldninger for ikke å gjøre ting som vi er usikre eller redde for. Bli i det trygge.

For å komme deg videre må du våge å utfordre deg selv. Sett deg mål (ikke for store). Et skritt av gangen, og du vil gradvis bli tryggere.

Jeg bestemte meg for å sette mer grenser – si mer nei. Det høres kanskje så lett ut, men det er ikke bare, bare for en som alltid har sagt ja, stilt opp og fikset. De første gangen jeg gjorde det, var mest utfordrende for meg.

Jeg satte meg mål: Jeg begynte med å øve meg på å si mer nei. Jeg startet med små ting og øvet meg på å stå i ubehaget.

Det er en ting å sette grenser, men det er reaksjonen jeg fikk i etterkant som jeg har måttet jobbe med for å klare å stå i det. Jeg fikk en uro og en følelse av at jeg gjorde noe galt når jeg satte grenser, og da er det fristende å gå tilbake til gammelt mønster.

Jeg måtte øve meg på å stå i ubehaget.

For å klare å stå i det benyttet jeg ulike teknikker for å roe ned tankekjøret som jeg fikk.

Etterhvert som jeg øvde ble det lettere å sette grenser. Jeg ble gradvis tryggere, og jeg lærte meg at det går bra. Øvelse gjør mester.

4) Finn en mestringsstrategi som fungerer for deg

Når du skal gjøre noe som er vanskelig for deg selv er det lett å gi opp fordi du kjenner ubehag. I gitte situasjoner kan jeg fremdeles kjenne på ubehag, men har nå lært meg noen mestringsstrategier for å roe ned, som fungerer bra for meg. 

Du kan jobbe med deg selv på ulike måter – her er det vel egentlig ingen oppskrift, men du må finne det som fungerer best for deg.

Jeg  har to – tre teknikker jeg pleier å bruke.
Jeg pleier oftest å ha en indre dialog med meg selv, hvor jeg spør meg selv om blant annet:

  • Hva er egentlig problemet her?
  • Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør?
  • Hva ville jeg sagt hvis dette hadde skjedd med en venn – hvilket råd ville jeg gitt han/henne?
  • Er det flere måter å gjøre dette på? Hva ville Modesty gjort (les mer om denne teknikker her)

På denne måten får jeg det lettere med meg selv når jeg klarer å analysere situasjonen litt utenfra, flytte fokus og se det fra et annet ståsted.

Andre teknikker jeg benytter er blant annet pusteøvelse, oppmerksomhetstrening og/eller praktisere takknemlighet. Alle disse teknikkene med flere har vi samlet i Mindfit app.

5) Loggfør mestringsopplevelser

En annen ting jeg har erfart ved endring er at når jeg kjenner på at nå går det rette veien, da kommer det alltid en liten ”nedtur”. Plutselig er jeg tilbake i det gamle mønsteret.

Ha det i bakhodet når du jobber med endring. Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp. Vær stolt over at du prøvde.

For at du skal holde motet opp, og se at du er på riktig vei er et tips å loggføre mestringsopplevelser underveis.

Loggfør dine opplevelser underveis. På denne måte får du en bekreftelse på at du er på rett vei, i tillegg kan du gå tilbake å se på alt det du faktisk har fått til fra tidligere.

Mestringstro og positivt selvsnakk er viktig for å opprettholde motivasjon og innsats. Høy mestringstro påvirker evnen til å nå mål, og gir deg utholdenhet når du løser vanskelige oppgaver.

6) Mindfit gir deg verktøyene for å komme i gang

Denne metoden hjalp meg til å finne tilbake til livsgleden og få det bedre med meg selv. Jeg er mer bevisst på hvordan jeg snakker til meg selv, hva som påvirker humøret mitt og hva jeg kan gjøre for å få det bedre.

Vi har alle dager og perioder der vi kanskje føler oss stresset eller er urolig for noe vi ikke får til. I slike perioder er det lett å bli fastlåst i de vonde følelsene, og få negative tanker om seg selv og livet sitt.

På bakgrunn av dette har vi utviklet Mindfit app.

En viktig del av Mindfit er å loggføre gode opplevelser ved å fokusere på det du mestrer, og det du er takknemlig for. Det vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer. Positive minner fungerer som en buffer mot stress og negative tanker. Det gjør deg mer robust og er din vei til glede.

Last ned Mindfit og prøv gratis i 7 dager

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app