Tankemønster og vaner

Å være mentalt sterk handler om hvilke tanker du har om deg selv og livet ditt. Om hvordan du takler motstand og utfordringer. Tidligere erfaringer danner grunnlag for dine reaksjoner, og dette påvirker din adferd og tankemønster.

Lær mer om hvordan snu tankemønster og trene opp din mestringsfølelse.

“Worry is a totalt waste of time. It doesn’t change anything. All is does it steal you joy and keep you very busy doing nothing”

– Unknown

Mindfit app