Vilkår og betingelser

Sist oppdatert 1. oktober 2023

1) Vilkår og betingelser

Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker våre produkter og tjenester. Der det står «deg» eller «din» i denne erklæringen, betyr dette enten deg eller personer som handler på vegne av deg. Der det står «vi», «oss» eller «våre», betyr dette Mindfit AS.

Ved å benytte våre produkter og tjenester godtar du disse vilkår og betingelser. Dersom du ikke godtar disse betingelsene ber vi deg om ikke å bruke våre produkter og tjenester.

1.1) Endringer i våre vilkår

Mindfit forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse vilkår og retningslinjer. Endringene vil tre i kraft når de er publisert på denne siden. Fortsatt bruk av løsningen anses som aksept av de endrede vilkårene.

1.2) Personvern

Mindfit samler ikke inn personlig informasjon om deg som bruker av mobilapplikasjonen Mindfit app.

Dine data blir kun lagret på din mobiltelefon. Vi har ikke innsyn i hvem du som bruker av applikasjonen er, og du blir ikke bedt  om å registrere deg for å bruke våre tjenester

  • Se vår personvernerklæring på hvordan vi bruke og samler inn informasjon fra våre brukere. Du samtykker i at din bruk av våre produkter og tjenester er underlagt våre personvernregler.

 

2) Priser, kjøp og betaling 

Mindfit app kjøpes og lastes ned via AppStore og Google play (heretter app-distributør). Priser for de ulike abonnementer finner du også via nedlastningssiden hos app-distributøren.

Du kan kjøpe Mindfit app gjennom en måndelig, kvartalsvis et og/eller årlig abonnement.

Alle betalinger administreres og gjøres gjennom app-distributøren. Du administrere dine kjøp der og godtar deres vilkår og betingelser før du kjøper Mindfit app.


2.1) Kjøp og abonnementer

Du kan prøve Mindfit app gratis i 7 dager. Etter det kan du kjøpe Mindfit gjennom et måndelig, kvatalsvis og/eller årlig abonnement:

Du som bruker Mindfit kan få tilgang til produktet gjennom betalt abonnement som gir tilgang til alt innhold. Du har tilgang til Mindfit så lenge abonnementet ditt er aktivt og løpende. I forbindelse med abonnementet tilbyr vi en gratis prøveperiode

Abonnementer fornyes automatisk til du sier opp og avslutter abonnementet.

Alle beløp skal betales og belastes:

  • For månedlige, kvartalsvis eller årlige abonnementer, i begynnelsen av abonnementet
  • Hvert abonnement fornyes automatisk for en ekstra periode som er like lang som den utløpende abonnementsperioden til du avslutter det ved hjelp av betalingsinformasjonen du har oppgitt.
  • Du må avbryte ditt månedlige, kvartalsvise eller årlige abonnement før det fornyes for å unngå fakturering for neste abonnementsperiode.


2.2) Avslutte abonnement

Du kan når som helst avslutte ditt abonnement ved å avbryte fornyelse av abonnementet hos app-distributøren direkte.

  • Du vil ikke motta refusjon for gebyrene du allerede har betalt for din nåværende abonnementsperiode
  • Du vil fortsette å motta de bestilte tjenestene til slutten av den nåværende abonnementsperioden

2.2.1) Mindfit kan si opp avtalen om det finnes saklig grunn til dette, herunder om løsningen endres eller opphører. 


2.3) Endringer i priser

Mindfit forbeholder seg retten til når som helst å endre prisene for abonnementer. Du vil bli varslet på forhånd per e-post gjennom app-distributøren om at slike endringer trer i kraft.

  • Endringer i priser vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft og vil bare gjelde for abonnementsfornyelse, etter at endrede priser er kommunisert til deg.
  • Hvis du ikke er enig i endringene kan du velge å ikke fornye abonnementet.
  • Du må selv avslutte abonnement hos din appleverandør.


2.4) Fremtidig funksjonalitet og oppdateringer

Du samtykker i at kjøpene dine ikke er betinget av levering av fremtidig funksjonalitet eller funksjoner. Mindfit har rett til å endre våre løsninger og vilkår for bruk av denne.

Disse vilkårene er inngått mellom deg og Mindfit, og ikke med app-distributøren. Mindfit er eneansvarlig for innholdet og fremtidig funksjonalitet i appen.

Mindfit versjoner
Mindfit ble lansert første gang i 2014. Den første utgaven av Mindfit vil fases ut i løpet av september 2024. Ny versjon ble lansert i oktober 2023. Les mer her.

 

3) Ansvarsfraskrivelse

Mindfits tjenester og alle produkter er levert og gjort tilgjengelige “som-den-er”. Du forstår og godtar at tjenestene leveres til deg på en “som-den-er” og “som-tilgjengelig” for din bruk, uten noen garantier.

Bruken av tjenestene våre og innhold knyttet til dem skjer på egen risiko. Mindfit skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som følge av bruken av våre tjenester. Dette gjelder ikke dersom Mindfit har vært grovt uaktsomt eller forsettlig påført skade. I slike tilfeller vil du få refundert et beløp begrenset til beløpet du har betalt til Mindfit for din bruk av tjenesten.

3.1) Vi er ikke en medisinsk leverandør

Du forstår og godtar at våre produkter og tjenester ikke er ment, designet eller laget for å diagnostisere eller behandle noen tilstand eller sykdom, eller være en erstatning for profesjonell medisinsk behandling. Mindfit gir ingen garantier om at bruk av applikasjonen gir helsefordeler.

Ikke bruk tjenestene mens du kjører bil eller utfører andre oppgaver som krever oppmerksomhet og konsentrasjon. Du forstår og godtar at du er eneansvarlig for din bruk av tjenestene.

Formål: Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp

Mindfit er en forebyggende selvhjelpsapp som fokuserer på mental trening. Mindfit app er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.

Kjernefunksjonaliteten til Mindfit er å utfordre dine negative tankemønstre og identifisere positive alternative tanker ved å journalføre positive opplevelser og minner. Mindfit tilbyr funksjonalitet som humørsporing, journalføring, annet relatert innhold og mestringsteknikker som kan være til hjelpe for å redusere stress i hverdagen.

Verktøyet er inspirert av velkjente behandlingsmetoder som blant annet kognitiv terapi, positiv psykologi, selvledelse og EMDR.


3.2) Produktet og ytelse

Selv om vi tar sikte på å gi deg best mulig service, og holde produktene oppdatert og korrekt gir vi ingen garantier om at produktet er feilfritt eller vil innfri dine forventninger eller krav.

Mindfit AS skal ikke holdes ansvarlig for tjenestebrudd forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, tekniske problemer, infrastruktursvikt, sabotasje og force majeure.

Du kan lese mer om systemkrav for bruk av Mindfit app hos app-distributøren.

 

4) Åndsverk

Tjenesten og dens opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Mindfit AS og deres lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i både Norge og utenlandske land.

Vårt varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noen produkter eller tjenester uten skriftlig samtykke fra Mindfit AS.

 

5) Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Mindfit AS. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til den tredje partens nettsted.

Mindfit AS har ingen kontroll over, og påtar seg ikke ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du aksepterer at Mindfit AS ikke direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tap som er påstått å være forårsaket i forbindelse med bruk av slikt innhold, varer eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

 

6) Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov.

 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål vedrørende våre vilkår og betingelser eller ønsker å melde en feil kan du ta kontakt med oss:

Mindfit AS
Harald Gilles veg 6B
7052 Trondheim, Norge
E-post: mindfit@mindfit.no

Organisasjonsnummer: 913 146 557

Mindfit app