Om oss

Mindfit er en selvhjelpsapp som retter fokus mot den mentale helsen.

Hilde og Janne E. AmundsenMindfit ble etablert av Hilde Amundsen i 2014.

Ideén til Mindfit kom etter at Hilde var gjennom en tøff periode, og trengte motivasjon til å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser.

Etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne, oppdaget hun at man med enkle grep kan oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer i utfordrende situasjoner. Produktet er basert på hennes erfaringer og brukerbehov. 

Mindfit er kvalitetssikret og videreutviklet sammen med søsteren Janne Ekeberg Amundsen, som er en erfaren psykologspesialist og medeier i selskapet.

Hvem passer dette for?

Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet sitt føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi. Programmet vil også kunne hjelpe deg å flytte fokus, og bli bevisst på de positive ting som skjer i livet ditt her og nå.

Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp
Appen er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.

Verktøyet er inspirert av anerkjente behandlingsmetoder som kognitiv terapi og EMDR, men også av den generelle kunnskap som finnes i psykolgifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker. 

Vi håper du vil ha stor glede av Mindfit!
Beste hilsen fra Hilde og Janne


Last ned Mindfit app: på App Store / på Google play