Oppmerksomt nærvær

Hvilke mestringsstrategier bruker du når du er stresset eller møter en utfordring? Hvordan roer du ned? Du kan øve på å flytte fokus og bli mer tilstede i hverdagen.

Lær mer om ulike strategier og teknikker som kan være til hjelp.

Stress ned 💚
Pust dypt inn. Pust ut.

“Be happy in the moment, that’s enough. Each moment is all we need, not more.”

– Mother Teresa

Mindfit app