Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Her er en enkel og effektiv teknikk du kan bruke til å trene oppmerksomheten din på å bli mer fleksibel.

I en krevende situasjon eller når ting blir litt “tøft” kan oppmerksomheten bli alt for mye vendt innover på negative tanker og følelser. Det er lett å bli fastlåst i det negative.

Ved å øve på at oppmerksomheten din blir mer fleksibel vil ikke de negative tankene og følelsen ta all plass, og du kan i større grad velge selv hva du ønsker å ha oppmerksomheten på.

Det er helt normalt underveis at de negative tankene og følelsene dukker opp. I så fall bare aksepter dem og fortsette med oppgaven.

Slik gjør du:

  • Bruk et minutt eller to til å lande her og nå.
  • Plasser begge føttene godt på bakken og føl at stolen du sitter i støtter deg.
  • Nå skal du telle tre ting i rommet som du kan se på,  lyder du hører og ting du kan ta på.
    • 1 – 2 – 3:  Jeg ser ………. akkurat nå
    • 1 – 2 – 3:  Jeg hører ………. akkurat nå
    • 1 – 2 – 3:  Jeg tar på ………. akkurat nå

Gjenta dette eller tell flere ting. Gjør det om nødvendig til du merker at de negative tankene kommer litt mer i bakgrunnen.

Når du gjør dette hjelper du deg selv å være her og nå.

Du kan også bruke denne teknikken når du sitter på bussen eller er ute å går tur. Den er enkel og veldig effektiv. Når du merker at du går for mye inn i det negative hjelper denne teknikken deg med å redusere negative tanker og følelser.

I Mindfit har vi samlet ulike hjelpeteknikker du kan benytte når du er stresset eller står i en utfordrende situasjon. Når du skal gjøre noe som er utfordrende for deg, er det lett å gi opp fordi du kjenner ubehag.

Vi anbefaler å gjøre deg kjent med hjelpeteknikkene – finne ut hvilke som kan passe deg best, slik at det blir enklere for deg å benytte når du først har behov for det.

Teknikkene kan hjelpe deg å mestre ubehaget i situasjoner bedre eller redusere negative tanker. Les mer om hvordan Mindfit kan hjelpe.

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app