Tren oppmerksomheten din til å bli mer fleksibel

Her er en enkel og effektiv teknikk du kan bruke til å trene oppmerksomheten din på å bli mer fleksibel.

I en krevende situasjon eller når ting blir litt “tøft” kan oppmerksomheten bli alt for mye vendt innover på negative tanker og følelser. Det er lett å bli fastlåst i det negative.

Ved å øve på at oppmerksomheten din blir mer fleksibel vil ikke de negative tankene og følelsen ta all plass, og du kan i større grad velge selv hva du ønsker å ha oppmerksomheten på.

Det er helt normalt underveis at de negative tankene og følelsene dukker opp. I så fall bare aksepter dem og fortsette med oppgaven.

Slik gjør du:

  • Bruk et minutt eller to til å lande her og nå.
  • Plasser begge føttene godt på bakken og føl at stolen du sitter i støtter deg.
  • Nå skal du telle tre ting i rommet som du kan se på,  lyder du hører og ting du kan ta på.
    • 1 – 2 – 3:  Jeg ser ………. akkurat nå
    • 1 – 2 – 3:  Jeg hører ………. akkurat nå
    • 1 – 2 – 3:  Jeg tar på ………. akkurat nå

Gjenta dette eller tell flere ting. Gjør det om nødvendig til du merker at de negative tankene kommer litt mer i bakgrunnen.

Når du gjør dette hjelper du deg selv å være her og nå.

Du kan også bruke denne teknikken når du sitter på bussen eller er ute å går tur. Den er enkel og veldig effektiv. Når du merker at du går for mye inn i det negative hjelper denne teknikken deg med å redusere negative tanker og følelser.

I Mindfit har vi samlet ulike hjelpeteknikker du kan benytte når du er stresset eller står i en utfordrende situasjon. Når du skal gjøre noe som er utfordrende for deg, er det lett å gi opp fordi du kjenner ubehag.

Vi anbefaler å gjøre deg kjent med hjelpeteknikkene – finne ut hvilke som kan passe deg best, slik at det blir enklere for deg å benytte når du først har behov for det.

Teknikkene kan hjelpe deg å mestre ubehaget i situasjoner bedre eller redusere negative tanker. Les mer om hvordan Mindfit kan hjelpe.

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Tren opp ditt tankemønster og positivt selvsnakk.

Logo app store
Mindfit app