Det finnes ingen quick fix

Det å endre vaner, livsstil og tankemønster er ikke gjort på et blunk. Det finnes ingen raske løsninger på vei til målet.

Enten det gjelder å komme i bedre fysisk form eller å styrke din mentale helse så krever det en viss innsats fra deg selv.

Du må være villig til å tak i situasjonen og være motivert for å få til endring

Motivasjon vil ikke skje uten at du har fokus på mestring, og det du faktisk får til. For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet.

Her er noen tips:


1. Sett realistiske mål

Det er ikke alltid like lett å få gjennomført en endringsprosess. Det kommer litt an på hvilken utfordring du har, og hvor du er i prosessen. Noen har også så store utfordringer at man trenger profesjonell hjelp til å snu en vanskelig situasjon.

Det å endre på noe ved seg selv er heller ikke ensbetydende med at alle livssituasjoner eller hendelser kan gjøres noe med. Noen ganger består den viktigste erkjennelsen av at en gjør så godt en kan gitt de rådende forhold.

2. Start i det små – et steg av gangen

Sett deg delmål, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg å holde motivasjonen oppe.

Husk at det å endre vaner eller rutiner er et langsiktig arbeid. Det krever at du utfordrer deg selv og jobber aktivt for å få til endring. I endringsarbeidet er det sentralt å motivere til å fortsette selv om man ikke ser resultater umiddelbart.

Tenk på endring som å gå opp en trapp hvor hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien mot det store målet.

3. Ikke gi opp – endring tar tid

Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten “nedtur”. Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp.

En årsak til at du gir opp kan være at du har satt deg for høye mål

Du starter med godt mot og gode tanker. Har satt deg mål og kommet godt i gang med endringene, men så stopper det seg…

  • Du gir kanskje opp fordi du kjenner ubehag?
  • Du gir opp fordi du ikke føler mestring og får dårlige tanker om deg selv?
  • Du gir opp fordi du ikke klarer å følge planen du har satt deg?
  • Du gir opp fordi…

Eksempel:
Hvis du aldri har jogget før, og bestemmer deg for at nå skal du begynne et nytt og bedre liv – heretter skal du jammen meg trene hver dag. Det går fint den første uken, men så fungerer det ikke av ulike årsaker (du får skader, det er ikke mulig å gjennomføre pga andre gjøremål, du klarer ikke følge opp eller det ble for hardt). Dermed gir du opp fordi du ikke nådde målene du satte deg.

Det å sette seg realistiske mål er en viktig del av kartleggingsarbeidet.


4. Ikke vær så streng med deg selv

Det at du faktisk prøver teller også som mestring.

Det er vanlig å bli fastlåst i negative tanker om seg selv, Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til.

Det er viktig å identifisere tankene som påvirker din tro på å mestre. Hvilke tanker får du om deg selv?

5. Loggfør mestringsopplevelser  

I en endringsprosess er det ofte lett å glemme alle de små tingene man faktisk får til på vei mot det store målet. Det er derfor vi anbefaler å loggfør positive hendelser og mestringsopplevelser underveis.

På den måten får du en bekreftelse på at du er på rett vei, i tillegg kan du gå tilbake å se på alt det du faktisk har fått til når du får en liten “nedtur”. Mindfit app kan hjelpe deg med det.

Lykke til 🙂

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app