Sett mål og lag nye vaner

Å endre vaner, livsstil og tankegang er ikke gjort på et blunk. Nøkkelen er å starte i det små og ta ett skritt om gangen.

Enten det gjelder å komme i bedre fysisk form eller å styrke den mentale helsen din så krever det en viss innsats. Du må være villig til å tak i situasjonen og være motivert for å få til endring.

For å lykkes med endring, bør du først kartlegge situasjonen, finne motivasjonen, sette deg realistiske mål og deretter starte arbeidet.

Her er noen tips:


1. Motivasjon er drivkraften til å nå dine mål

Spør deg selv: Hvorfor vil jeg dette?

Ved å spørre hvorfor for hvert svar du får, vil du etter to til fem spørsmåls-runder komme frem til den dypeste motivasjonen din.

2. Kartlegg situasjonen og sett realistiske mål

Hva er dine hindringer? Å endre vaner krever en viss innsats i starten. Det går ikke av seg selv, og det er lett å gi opp fordi du kjenner på ubehag.

Det er heller ikke alltid like lett å få gjennomført en endringsprosess. Det kommer litt an på hvilken utfordring du har, og hvor du er i prosessen.

Det å endre på noe ved seg selv er heller ikke ensbetydende med at alle livssituasjoner eller hendelser kan gjøres noe med. Noen ganger består den viktigste erkjennelsen av at en gjør så godt en kan gitt de rådende forhold.

3. Start i det små – et steg av gangen

Hvor mye tid og krefter skal du sette av til å gjennomføre?

Del opp målene i små oppgaver, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg å holde motivasjonen oppe.

Forskning viser at når man skal lage seg nye vaner er det lurt å gjøre den nye atferden lett å gjennomføre, slik at den er enkel å gjenta, og kan bli en del av dine rutiner.

Det å endre vaner eller rutiner er et langsiktig arbeid. Det krever at du utfordrer deg selv og jobber aktivt for å få til endring. I endringsarbeidet er det sentralt å motivere til å fortsette selv om man ikke ser resultater umiddelbart.

Tenk på endring som å gå opp en trapp hvor hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien mot det store målet.

4. Ikke gi opp – endring tar tid

Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten “nedtur”. Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp.

En årsak til at du gir opp kan være at du har satt deg for høye mål.

Du starter med godt mot og gode tanker. Har satt deg mål og kommet godt i gang med endringene, men så stopper det opp:

  • Du gir kanskje opp fordi du kjenner ubehag?
  • Du gir opp fordi du ikke føler mestring og får dårlige tanker om deg selv?
  • Du gir opp fordi du ikke klarer å følge planen du har satt deg?
  • Du gir opp fordi du gikk på en smell?

Eksempel:
Hvis du aldri har jogget før, og bestemmer deg for at nå skal du begynne et nytt og bedre liv – heretter skal du jammen meg trene hver dag. Det går fint den første uken, men så fungerer det ikke av ulike årsaker (du får skader, det er ikke mulig å gjennomføre pga andre gjøremål, du klarer ikke følge opp eller det ble for hardt). Dermed gir du opp fordi du ikke nådde målene du satte deg.

Det at du faktisk prøver teller også som mestring.

Ikke vær så streng med deg selv. Se på hva du har fått til. Kanskje trenger du bare å justere målet og forventningene?

Det er vanlig å bli fastlåst i negative tanker om seg selv når man får tilbakefall eller ikke ser resultater. Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til.

Det er viktig å identifisere tankene som påvirker din tro på å mestre.

  • Hvilke tanker får du om deg selv?
  • Hvilke tanker hindrer deg i å nå målet ditt?
  • Hva kunne skje om du begynner å tenke annerledes?

5. Loggfør mestringsopplevelser underveis

I en endringsprosess er det ofte lett å glemme alle de små tingene du faktisk får til på vei mot det store målet. Vi anbefaler å loggføre det du mestrer og er takknemlig for underveis. Det hjelper deg å bygge mestringsfølelse, gir bedre selvfølelse og utholdenhet.

På denne måten får du en bekreftelse på at du er på rett vei, i tillegg kan du gå tilbake å se på alt det du faktisk har fått til når du får en liten “nedtur”, sånn at du holder motivasjonen oppe.

Mindfit app kan hjelpe deg i gang – last ned og prøv gratis i 7 dager.

Lykke til 🙂

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app