5 tips for å snu negative tanker

Negative tanker og følelser er en del av livet.

Forskning viser at vi tenker mellom 12 – 50.000 tanker i løpet av en dag, og de fleste tankene er negative. Selv du som er fornøyd og lever et lykkelig liv har negative tanker.

Vi går på autopilot, og det meste vi gjør har blitt til rutiner og innlærte mønster. Vi tenker ikke over hvordan vi har det, og tar oss kanskje heller ikke tid til å stoppe opp og kjenne etter i en travel hverdag.

Et eksempel:
Du har en tøff periode på jobb. Det har vært flere utfordringer og mange oppgaver du ikke har rukket å gjøre noe med. Du er stresset og sliten, men kommer aldri i mål fordi stadig nye oppgaver og krav dukker opp.

Du sover kanskje dårlig om natten, og når du våkner føler du deg fremdeles sliten. Du tenker på alle utfordringene fra dagen før, og gruer deg til å gå på jobb. Det ene tar det andre. De negative tankene overtar.

Jo mer du gir plass til de negative tankene, jo større og sterkere blir de.

På denne måten er det lett å komme inn i en dårlig sirkel og bli fastlåst i negative tanker og følelser. Plutselig kjenner du på at hverdagen er tung og grå. Slik trenger det ikke å være.

Du kan selv lære deg strategier for å snu negative tanker og finne andre måter å møte dine utfordringer på.

Her er 5 tips:


1) Bli kjent med tankemønsteret ditt

Et første steg er å få innsikt i når de negative tankene oppstår, det gjør det lettere å gjøre noe med det.

Ta et steg tilbake – observer deg selv:

 • Når oppstår de negative tankene?
 • Er det spesielle situasjoner som utløser de?
 • Hvilke type tanker har du?
  Går du i tankefeller? Generaliserer du ting, tenker du i sort/hvitt eller katastrofetenkning? Eller gir du kanskje din indre kritiker for stor plass? Du får tanker som, det er min feil, jeg burde gjøre en bedre jobb, jeg får det ikke til osv.
 • Lær deg å sette ord på tankene:
  – Nå bekymrer jeg meg…
  – Nå er jeg stresset…, derfor tenker jeg negativt
  – Nå snakker jeg meg ned fordi jeg er redd for at jeg skal feile

2) Utfordre de negative tankene dine

Finn alternativer. Har du bevis på at tankene dine er sanne?

 • Speiler de negative tankene du har den faktiske situasjonen. Hvilke fakta taler mot det?
 • Prøv å forestille deg at det ikke er du, men noen andre som står i situasjonen. Hva ville du tenkt da?
 • Hva ville vært annerledes hvis du sto i samme situasjon, men ikke hadde tenkt som du gjør nå?
 • Kan du løse det på annen måte?

3) Flytt fokus – vend tankene over på det som er positivt

Ikke la stress, dårlig samvittighet eller negative tanker overta hverdagen. Det er lett å glemme alt det du faktisk får gjort eller mestrer i løpet av en dag eller uke.

Når du erstatter negative tanker med positive vil du begynne å se resultater.

Du kan trene deg til å se det som er positivt. Flytt oppmerksomheten over til det du mestrer, det du setter pris på og er takknemlig for. Det hjelper deg å bygge selvfølelse, reduserer stress og snur negative tanker til positive.

En enkel måte å komme i gang på er å se etter hva som er bra med dagen i dag? Hva har du fått til, har noen gitt deg en fin tilbakemelding eller har du gjort noe du er fornøyd med. Hva gjør deg glad og hva gir deg energi. Det kan være både små og store opplevelser som du tar for gitt.

4) Loggfør opplevelsene

Du forsterker den gode følelsen ved å begynne å loggføre opplevelsen. Ikke bare tenk det, men skriv det ned. Det gjør at du tenker gjennom hva du har opplevd, og hva det gjorde med deg.

I tillegg kan du gå tilbake og se på dette senere for å minne deg selv på alt det bra du har fått til eller har opplevd.

Postive minner fungerer som en buffer mot stress og negative tanker.

Det hjelper deg å skru av negative tanker og følelser, spesielt i vanskelig perioder.

Du vil se at livet består av både mestring og fine øyeblikk, noe som gir en positiv følelse og følelse av takknemlighet. Det påvirker måten du tenker og oppfører deg på.

Dette er en enkel forskningsbasert øvelse som styrker den mentale helse din. Det reduserer depresjon og hjelper deg å håndtere motgang.

5) Finn mestringsstrategier som fungerer for deg

I utfordrende situasjoner kan det være nyttig å ha fokus utover istedenfor innover på eget ubehag. Det kan du få til med oppmerksomhetstrening – være her og nå.

Du kan motarbeide stress og negative tanker ved hjelp av ulike verktøy

Gjennom mindfulness kan du øve på å være mer tilstede her og nå. En pusteøvelse kan hjelpe til å roe ned nervesystemet, mens en avspenningsøvelse kan være til hjelp for spenninger i kroppen eller bekymringer.

Finn den teknikken eller øvelsen som fungerer for deg.

I Mindfit har vi samlet ulike teknikker du kan benytte når du er stresset eller står i en utfordrende situasjon.

Mindfit inneholder takknemlighetsdagbok, humørlogg, avspenningsøvelser, pusteøvelser- og mindfulness som hjelper deg til å finne ro og sove bedre. Eye Movement Bar (EMDR) for å håndtere stress og ubehag, tankespinn og bekymringer med mer.

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app