Vær fornøyd med den du er!

Å være raus med deg selv og andre kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.

Relasjonene våre styrkes når vi viser omtanke, forståelse og er rause med hverandre. Å gi komplimenter, anerkjenne og vise takknemlighet overfor venner, kollegaer og familie hjelper til med å bygge sterkere bånd, og gir økt livskvalitet.

Når du gjør noe godt for andre, gjør du noe godt for deg selv.

For mange er det kanskje enklere å være raus mot andre, enn mot deg selv. Vi lever i dag et stresset liv med ulike krav og arenaer vi skal prestere på. Forventningene du har til deg selv er ofte de høyeste. Når du ikke klarer å leve opp til alle disse forventningene, blir du lett din egen verste kritiker.

Livet er ikke perfekt. Likevel har vi så lett for å kritisere oss for alt det vi ikke får til. Det er lett å tenke at du ikke er god nok som du er. Det du tenker om deg selv er med på å påvirke livet ditt.

Ikke vær så streng med deg selv – prøv å akseptere deg selv som du er.

Tenk på hvordan du snakker til deg selv. Ville du sagt det samme til en venn? Prøv å godta dine egne styrker og svakheter, det vil gjøre hverdagen bedre.

Her er noen tips:

  • Fokuser mer på det du får til, enn det du ikke får til.
  • Sett dine egne mål. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.
  • Slutt å sammenligne deg selv med andre. Det å måle egne prestasjoner mot andres hjelper ikke hvis du tenker at alle andre er bedre enn deg.
  • Bli bevisst på hvordan du snakker til deg selv. Vær raus med deg selv.
  • Gled deg over alt det bra som skjer i livet ditt – både små og store hendelser.

Det å praktisere takknemlighet vil hjelpe deg å endre måten du tenker om deg selv og livet ditt. Det gjør deg blant annet mer fornøyd og reduserer depresjon.

Hva er du takknemlig for i dag?

Fokuser på det du mestrer og det du er takknemlig for. Postive minner fungerer som en buffer mot stress og negative tanker. Det er din vei til glede!

Mindfit kan hjelpe deg in gang! Last ned Mindfit app og prøv gratis

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app