Vær fornøyd med den du er!

Å være raus med seg selv og andre kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.

Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer kan være rause med hverandre. Vise forståelse for ulikheter, nysgjerrighet og respekt, samt gi ros og tilbakemeldinger som styrker og ikke ekskluderer. Raushet handler også om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake.

Raushet kan bety så mye. «Når du gjør noe godt for andre, gjør du noe godt for deg selv».

De fleste lever i dag et stresset liv preget av mange roller og oppgaver. Det er ulike krav og arenaer du skal prestere på.

Forventningene du har til deg selv er ofte de høyeste. Når du ikke klarer å leve opp til alle disse forventningene, blir du ofte din egen verste kritiker.

Livet er ikke perfekt, og det er helt normalt å ha gode og dårlige dager. Likevel har vi så lett for å kritisere oss for alt det man ikke får til. Tenke at man ikke er god nok som man er.

Det du tenker om deg selv er med på å påvirke livet ditt. Prøv å godta dine egne styrker og svakheter, det vil gi deg en bedre hverdag.

Her er noen tips:

  • Fokuser mer på det du får til, enn det du ikke får til.
  • Slutt å sammenligne deg selv med andre. Det å måle egne prestasjoner mot andres hjelper ikke hvis du tenker at alle andre er bedre enn deg.
  • Sett dine egne mål. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.
  • Ikke vær så streng med deg selv – forsøk å akseptere deg slik du er.
  • Tenk på hvordan du snakker til deg selv, og hvordan du omtaler deg selv. Ville du sagt det samme til en venn?
  • Fokuser på det som er positivt – det du faktisk mestrer, og som er bra for deg.
  • Hverdagen fylles ofte opp med «må-oppgaver». Gjør noe lystbetont hver dag som du kan glede deg over.
  • Tren deg på å se etter ting som skjer i livet ditt som er bra for deg – ta vare på små og store hendelser. Det vil hjelpe deg å endre måten du tenker om deg selv og livet ditt på.

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Finn styrken i deg selv. Tren opp ditt tankemønster
og positivt selvsnakk.

Mindfit
Mindfit