Vær fornøyd med den du er!

Å være raus med deg selv og andre kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.

Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer er rause med hverandre. Det å vise forståelse, anerkjenne og gi hverandre ros, styrker relasjoner og gir økt livskvalitet.

Når du gjør noe godt for andre, gjør du noe godt for deg selv.

For mange er det kanskje enklere å være raus mot andre, enn mot deg selv. Vi lever i dag et stresset liv med ulike krav og arenaer vi skal prestere på. Forventningene du har til deg selv er ofte de høyeste. Når du ikke klarer å leve opp til alle disse forventningene, blir du lett din egen verste kritiker.

Livet er ikke perfekt. Likevel har vi så lett for å kritisere oss for alt det vi ikke får til. Det er lett å tenke at du ikke er god nok som du er. Det du tenker om deg selv er med på å påvirke livet ditt.

Ikke vær så streng med deg selv – forsøk å akseptere deg slik du er.

Tenk på hvordan du snakker til deg selv, og hvordan du omtaler deg selv. Ville du sagt det samme til en venn? Prøv å godta dine egne styrker og svakheter, det vil gi deg en bedre hverdag.

Her er noen tips:

  • Fokuser mer på det du får til, enn det du ikke får til.
  • Sett dine egne mål. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.
  • Slutt å sammenligne deg selv med andre. Det å måle egne prestasjoner mot andres hjelper ikke hvis du tenker at alle andre er bedre enn deg.
  • Bli bevisst på hvordan du snakker til deg selv. Vær raus med deg selv.
  • Gled deg over alt det bra som skjer i livet ditt – både små og store hendelser.
  • Det å praktisere takknemlighet vil hjelpe deg å endre måten du tenker om deg selv og livet ditt. Det gjør deg blant annet mer fornøyd og reduserer depresjon.
Mindfit app