Bli kvitt negative tanker og dårlig selvfølelse

Det er mange som sliter med lav selvfølelse og negative tanker om seg selv. Dette er et tilbakevendende tema i arbeidet med Mindfit og podcastserie ”Spør psykologen”.

Selvfølelse og selvtillit henger ofte sammen, men ikke nødvendigvis.

Selvtillit refererer mer til tiltro til egen mestring, og knyttes opp mot spesifikke prestasjoner. Selvfølelse regnes som et mer omfattende konsept, og henviser ofte til en følelse av verdi som person uavhengig av prestasjoner.

Eksempelvis kan en og samme person ha god selvtillit i sitt daglig arbeid fordi rutinene er kjente, men samtidig fullstendig mangle tillit til at en vil komme seg helskinnet gjennom en tale i et bryllup.

Personer som sliter med lav selvfølelse blir ofte svært selvbevisste, de henger seg opp i hva andre måtte mene om dem og kan prøve for hardt å bli likt eller gjøre alle til lags.

Mange som sliter med lav selvfølelse er redde for å vise sitt egentlige jeg. Man er mer opptatt av å få anerkjennelse fra andre, istedenfor å stole på at du er bra nok i deg selv.

Man tar på seg en maske og blir slik man tror andre liker. Mange sliter også med tanker som om at det er ingen som ville likt meg, hvis de hadde visst hvordan jeg egentlig er.

Lav selvfølelse gjør en mindre mottakelig for ros.

Man kjenner kanskje heller ikke på den samme gleden når man gjør en god prestasjon. Istedenfor henger man seg opp i det som ikke fungerte.

Ofte fortolkes andres reaksjoner i verste mening, og en henger seg opp i en kritisk bemerkning, eller det man tolker som et kritisk blikk fra andre.

God selvfølelse handler om at vi er verdt noe i oss selv

God selvfølelse går på et dypere plan og det handler om din indre dialog – hva du tenker og sier til deg selv. Du kan jobbe med å endre de typiske reaksjonsmønstrene du er kommet inn i.

Du tenker kanskje du ikke er bra nok, fin nok eller smart nok? Du har lett for å havne i tankefeller, og lager unyanserte merkelapper på deg selv.

Du gjør for eksempel en feil eller du har dummet deg ut en gang, og du tenker du er dum eller svak. Du er en taper. Du blir for fokusert på alt det du ikke får til, og gjør om dette til et bevis, sånn at det du tenker om deg selv etter hvert blir til sannhet.

Dette blir da til grunnleggende leveregler om deg selv som du hele tiden blir bevisst og har fokus på.

Tren på å snu tankemønster

Du kan trene på å gi plass til andre tanker enn denne kritikeren ved å selv jobbe med å endre typiske reaksjonsmønster. Det gjør du ved å analysere situasjoner og hendelser fra eget liv.

Lav selvfølelse handler om erfaringer en har med seg, og om hvordan man har blitt møtt her i livet.

 • Anerkjenn deg selv som en person med både gode og dårlige sider
 • Utfordre deg på de negative antakelser du har om deg selv.
  Spør deg selv: Har jeg grunnlag for å tenke sånn? Hva ville en venn sagt til meg?
 • Prøv deg mer frem, vis litt mer fra innsiden.
  Ikke gjør det som du tror omgivelsene tror om deg. Det å gjøre alle til lags er en driver inn til lav selvfølelse
 • Endre perspektiv
  Se på situasjoner der du får ros, har fått til noe eller hjulpet noen. Dette hjelper mange å endre på tankemønster
 • Bruk Mindfit i treningsarbeidet
  Vi har utviklet Mindfit blant annet for å utfordre negative tanker og trene på å endre tankemønster. Les mer om Mindfit app

Hør psykologens tips i podcasten vår

Episode 88
Om selvfølelse og egenverdi, og det å være i et forhold og klare å stole på partneren når du har bagasje.

Prøv gratis nå!

Last ned Mindfit app

Finn styrken i deg selv. Tren opp ditt tankemønster
og positivt selvsnakk.

Mindfit app
Mindfit app