Åpenhet om livets utfordringer gjør sterk

Av Hilde Amundsen, gründer Mindfit app

På verdensdagen for psykisk helse sine nettsider kan vi lese:

Manglende selvfølelse og åpenhet fører til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Selv om fremveksten av sosiale medier og dagens informasjonssamfunn bidrar til større synlighet, opplever svært mange at dette også bidrar til større press på å fremstå perfekt.

Ny forskning viser at vi blir nedstemt og lei oss av å konstant se andres «lykke». Flere tar til orde for at prestasjonssamfunnet og manglende følelse av egenverdi er medvirkende årsak til psykiske helseplager.”

Dette er et tema som opptar meg mer og mer: Åpenhet om hvordan livet egentlig er med sine opp og nedturer.

Livet er ikke perfekt. Alle har sine “ting” – små og store problemer, og det er helt normalt å ha gode og dårlige dager. Likevel har vi (jeg) så lett for å kritisere oss selv for alt det man ikke får til, og tenker at man ikke er god nok som man er.

I arbeidet med Mindfit har det blitt en naturlig del av fortellingen – det å være åpen om hvordan jeg kom frem til ideen. Hvilke tanker jeg slet med om meg selv som person. Tanker og et reaksjonsmønster som var så godt ”programmert” at jeg selv dro meg ned med negativt og kritisk selvsnakk.

Erfaringen min er at det å tørre å være åpen om hvordan en har det kun er positivt. Som oftest får jeg alltid en historie tilbake når jeg forteller min historie. Jeg får bekreftet at de aller fleste har kjent på livets opp og nedturer i en eller annen sammenheng. Det er normalt. Ingen går i en evig lykkerus og lever på en rosa sky. Det er slettes ikke alltid sånn som det ser ut som. Det tenker jeg er viktig at vi kan være åpen om – at det er en naturlig del av livet.

Flere tar til orde for at prestasjonssamfunnet og manglende følelse av egenverdi er medvirkende årsak til psykiske helseplager.

Vi ser at mange som finner frem til bloggen vår har funnet frem via søkeord som: “Hvordan føle seg bedre”, “Hvordan takle samlivsbrudd”, “Livskrise” eller “Hvordan få bedre selvfølelse”

Det handler om egenverdi. Det er lett å bli fastlåst i negative tanker og opptatt av det en ikke får til når man har det utfordrende.

Det er innenfra det må komme

Det å bli glad i seg selv var for meg veien til et bedre liv. Begynne å akseptere deg som den du er, ikke vær så streng med deg selv, og ikke mål dine prestasjoner eller hvem du er med andre.

Min erfaring er at når du får det bedre med deg selv, så vet du mer hva du vil og hva som er riktig for deg. Du blir også mer tydelig mot andre hvem du er og hva du står for. Så jo bedre jeg har fått det med meg selv, jo bedre har jeg fått det i forhold til andre rundt meg også.

Det du tenker om deg selv er med på å påvirke livet ditt. Vi blir påvirket av vår egen indre stemme og opplevelse av hvordan vi mestrer, i tillegg til tilbakemeldinger vi får fra omgivelsene rundt oss.

Første steg for meg var å gå inn i meg selv

Det å lære meg selv å forstå hvordan jeg reagerer og hvilket reaksjonsmønster jeg har, var for meg en aha-opplevelse. Det å begynne å bryte mitt eget reaksjonsmønster var for meg første steg på veien til å få det bedre.

Når du kjenner ditt eget reaksjonsmønster er det så mye lettere å begynne å gjøre noe med det.

  • Våg å kjenne på hva du egentlig føler omkring ting.
  • Hva er vanskelig og hvorfor?
  • Hvordan reagerer du i ulike situasjoner. Hvilke følelser og tanker får du om deg?
  • Finn ut hvor dine grenser går. Hva er akseptabelt for deg? Vi er forskjellige og kan derfor ikke måle oss med hva andre mener og gjør.
  • Begynn å gjøre det som er riktig for deg. Ikke gjør det du tror omverden ønsker eller forventer.

Det høres enkelt ut, men det tar tid å endre vaner og reaksjonsmønster. Det er prøving, mestring og feiling om hverandre.

Min er erfaring er at jo mer tydelig du er, jo enklere og bedre får du det selv. Jo mer tydelig du er i forhold til andre, jo lettere er det for andre å forholde seg til deg. Jo mer du gjør av det som blir riktig for deg, jo større respekt får du for deg selv.

Appen Mindfit er utviklet blant annet på bakgrunn av dette

Jeg fikk ideen til Mindfit etter at jeg selv var gjennom en tøff periode, og trengte motivasjon til å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser. Etter hvert som jeg lærte seg metoder og teknikker som fungerte for meg, oppdaget jeg at man med enkle grep kan oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer i utfordrende situasjoner.

Mindfit er et forebyggende verktøy som hjelper deg å trene opp tankemønster og positivt selvsnakk. Det handler om å finne styrken i deg selv. Les mer om Mindfit app

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app