7 spørsmål som vil endre ditt fokus!

Av Hilde Amundsen

Har du noen gang fått et spørsmål  som har betydd mye for deg, og som har fått deg til å endre fokus? Eller at det har blitt sagt ting til deg som du husker for resten av livet – som har formet deg som person?

Det har jeg. Det var legen min som stilte meg et så enkelt og betydningsfullt spørsmål for mange år siden. Jeg tenker ofte gjennom det. Det gir meg en pekepinn på hva jeg ønsker å prioritere – gjøre mer eller mindre av.

For meg var det et viktig spørsmål, som har vært med på å endre livet mitt:

Hva gir deg energi i hverdagen Hilde? Hvor henter du ny energi fra? Får du mer energi når du er hjemme, eller blir du tappet for energi?

Gode spørsmål

Det å spørre seg selv de rette spørsmålene er en enkel teknikk man kan bruke til hjelp for å snu tankegangen. Hva vi tenker om oss selv påvirker hvordan vi oppfatter en situasjon. Vi er ikke alltid bevisst våre tankemønstre, og hvordan dette påvirker vår atferd.

I løpet av livet utvikler vi reaksjonsmønstre som blir til forventninger, eller grunnleggende antakelser om oss selv. Alt vi har opplevd tidligere blir lagret i kroppen vår, og dette påvirker vår atferd, som vi drar med oss inn i lignende situasjoner senere.

De riktige spørsmålene kan hjelpe deg å finne løsninger på dine utfordringer, og bryte ditt gamle reaksjonsmønster. I tillegg kan spørsmålene brukes til å finne enkle løsninger på å utvide din oppfatning av deg selv, eller omgivelsene rundt deg.

Et enkelt spørsmål kan forandre måten du tenker på

Man stiller ofte strengere krav til seg selv. Det å flytte fokus, ta noen skritt tilbake og forsøke å se på den utfordrende situasjonen fra et annet ståsted er til god hjelp for meg. Det å snakke med seg selv, og forsøke å sette ting i perspektiv.

Still deg selv de riktige spørsmålene – et enkelt spørsmål kan forandre måten du tenker på.

7 spørsmål for å endre tankegangen:

  1. Prøv å forestille deg at det ikke er du, men noen andre som står i situasjonen. Hva ville du tenkt da?
  2. Hva ville du sagt til en venn eller dine barn for å hjelpe dem i samme situasjon?
  3. Hva ville en venn sagt til deg, for å hjelpe deg om dette?
  4. Hva ville vært annerledes hvis du ikke hadde tenkt som nå?
  5. Speiler den negative tanken du har, den faktiske situasjonen?
  6. Hva kunne skje om du begynte å tenke annerledes?
  7. Er det flere måter å se denne situasjonen på?

På denne måten ser jeg på situasjonen fra et annet ståsted, får nye tanker, og finner lettere løsning på hvordan jeg ønsker å forholde meg til det jeg står i. Med enkle grep kan man oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer og tenker i ulike situasjoner.

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app