Hvordan takle motgang?

av Hilde Amundsen, gründer Mindfit app

En rådgiver på en videregående skole fortalte meg her om dagen at de opplever at ungdommene har blitt dårligere på å takle motstand når de møter det. De gir for fort opp.

Det er selvfølgelig mange ulike årsaker til hva som er vanskelig og hvordan hver enkelt takler det man står i.

Mange unge har det tøft og kjenner på at livet er utfordrende. Flere er ensomme og deprimerte. Unge voksne er utslitte av alle kravene til det å prestere: på skole, i idrett og et perfekt utseende.

Forekomststudier viser at psykiske plager øker blant barn og unge.

 • De vanligste plager er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser.
 • Det er urovekkende at det er i aldersgruppen 15-19 år at bruken av antidepressivia øker mest (kilde: Folkehelseinstituttet )

Mange opplever kriser eller traumatiske hendelser i løpet av livet. Ikke alle kommer seg etter en slik smell.

 • 33%  sliter fortsatt med post traumatiske stressreaksjoner så lenge som 3 år i etterkant av en traumatisk hendelse (NICE, 2005)
 • Samtidig er det å lære seg å stå i utfordringer / takle motstand uansett viktig i livets utvikling og for den mentale helsen.

Forskere har funnet at det kan følge positive endringer som følge av mestring av kriser og traumer.  

Endringene kan være økt personlig styrke, bedre relasjoner til andre mennesker, nye prioriteringer i livet, en ny og dypere mening i livet eller en økt åndelig bevissthet

Hva gjør du når du møter problemer eller når ting er litt utfordrende?

 • Møter du utfordringene eller unngår du det?
 • Tør du å stå i det selv om det er ubehagelig?
 • Tør du å åpne opp, være ærlig overfor deg selv og kjenne på kanskje de vonde følelsene?

På sikt er ikke det noen god løsning verken for deg selv eller de man står i relasjon til (jobb, familie, venner, skole) og unngå å ta tak i det som er vanskelig. Det å åpne opp, sette ord på det vanskelige vil gjøre deg bedre.

Før eller senere vil de fleste av oss i løpet av livet gå oss på en smell

Livet består av opp og nedturer. Det å lære seg at det er en del av livet, lære seg å møte det som er vanskelig gjør at man blir bedre rustet neste gang man eventuelt møter en ny utfordring.

I det lange løp er det ingen god løsning å løpe fra problemene sine, eller legge lokk på følelser. Før eller senere vil det slå tilbake. Det er kanskje ikke nødvendigvis slik at man klarer å løse alt, men det at man prøver å ta tak i det, og gjøre noe med det, istedenfor å unngå det.

Noen ganger vet man kanskje ikke helt hva problemet er, eller hvor det ligger. Kanskje er det heller ikke mulig å gjøre noe med det.

Det å tørre å gå inn i det, si at dette er vanskelig – jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, det i seg selv vil gjøre deg sterkere.

 • Som oftest hvis man tør å være ærlig og be om hjelp, vil også de rundt deg forsøke å hjelpe.
 • Kanskje har de opplevd lignende ting, og du ser plutselig at du ikke står helt alene i å ha det vanskelig.

En viktig ting vi foreldre kan gjøre er å lære barna våre å stå i det som er vanskelig

Ikke dropp ut, men forsøk å finne løsninger selv om det kanskje ser håpløst ut. Si at dette skal vi klare – ikke gi opp. Sammen skal vi gå de små stegene som gjør at vi klarer å snu dette.

Det å komme seg gjennom en vanskelig periode gjør at man lærer å stå i det som er vanskelig og på den måten blir det litt lettere å møte utfordringer senere i livet

 • Du vet at du kommer deg gjennom det. Du har klart det før og det blir bedre når man tar tiden til hjelp
 • Du lærer deg at du selv kan snu en vanskelig situasjon med å ta tak i det – brette opp armene og tenke at dette skal jeg klare
 • Du vet at du har prøvd. Du har gjort ditt beste og på den måten får du det bedre med deg selv. Det gir deg selvrespekt og mestringsfølelse. Noe som er med å bygger opp selvfølelsen din.

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app