Slik kommer du deg ut av en depresjon!

Det er ikke alltid like lett å vite om man er deprimert eller ikke. 

Det finnes ulike former for depresjon fra milde til mer alvorlige former. I løpet av livet vil 15 – 20 % oppleve depresjon og 6 – 12 % vil til enhver tid ha en depresjon.

Depresjon endrer måten vi tenker på

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig.  Hvis tomhet og fortvilelse har tatt tak i livet ditt, og det ikke forsvinner kan du ha en depresjon. Depresjon gjør det vanskelig å fungere og nyte livet – bare det å komme seg gjennom dagen kan være overveldende.

Fellestrekk ved depresjon:

 • Senket stemningsleie
 • Nedtrykthet
 • Negative tanker
 • Opplever at tilværelsen ikke har mening
 • Dårlig selvfølelse
 • Manglende interesse for andre mennesker og vanlige gjøremål
 • Mangel på energi
 • Søvnvansker
 • Vansker med å konsentrere seg

Depresjon er knyttet til endringer i hvordan hjernen fungerer. Hjernen sender signaler mellom nerveendingene ved hjelp av signalstoffer som kalles nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, så er så signalstoffer kalt noradrenalin og serotonin ute av balanse og virker ikke slik de skal.​

Hendelser i livet ditt er også viktige. Depresjon kan utløses av stressende hendelser som samlivsbrudd eller økonomiske problemer. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon. (kilde: helsenorge)

Behandling

Det er mange måter å behandle en depresjon på. Behandlingen er blant annet avhengig av diagnose og symptomene.

Ved mild til moderat depresjon anbefaler Helsedirektoratet samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler.

Depresjon gjør det vanskeligere å takle hverdagslige ting som å ta vare på seg selv. Det å ta vare på seg selv blant annet gjennom å være aktiv er første steg. En god selvfølelse er viktig i arbeidet med å forebygge depresjoner, det samme er fysisk aktivitet.

Tips til hva du kan gjøre selv

Fra kognitiv terapi vet en at hva en tenker om seg selv påvirker hvordan en oppfatter situasjonen. Mange som kommer i en depresjon får en slags håpløshetsfølelse eller utvikler negative tanker om seg selv og livet.

Kognitiv terapi kan bedre symptomer på depresjon og øke sjansene for å bli helt bra. Målet er å bli kvitt negative tanker og oppfatninger, og hjelpe deg til mer positive tankemønstre.

Behandling fra depresjon handler om å bygge seg opp igjen og finne tilbake til gleden ved livet. Det krever innsats fra en selv.

 • Begynn i det små og bygg deg opp igjen trinn for trinn.
 • Forsøk å flytte fokus fra det vonde / de negative tanker til det du har her og nå.
 • Ta et steg av gangen og gjør ting som er positivt for deg selv.
 • Forskning viser at fysisk aktivitet er effektivt mot depresjon: søvnkvaliteten blir bedre, depresjonssymptomer reduseres og selvfølelsen øker. 

“Tving” deg selv til å være aktiv, som f.eks å gå en liten tur hver dag – kjenn på at det gjør deg godt.

 • Når man er deprimert mister man lysten på å gjøre ting. Det å gjøre noe / møte andre gjør godt fordi det da hjelper deg å fokusere på noe annet, og man får mindre tid til å sitte hjemme og gruble.
 • Tenk at du gjør så godt du kan – finn frem til det positive, det du mestrer og liker.
 • Gi det selv tid og ikke vær streng med deg selv. Det at du faktisk prøver er positivt, du vil få til dette.

Loggfør positive hendelser

Det er lett å glemme alt det fine som skjer i løpet av en dag eller uke. Du kan bruke Mindfit app til å registrer positive ting og opplevelser. På denne måten kan du jobbe med deg selv for å få det bedre.

 • Legg merke til hva som gjør deg glad, når du mestrer noe og hva du liker.
 • Det vil hjelpe deg å flytte fokus fra negative tankemønster til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.
 • Det å fokusere på det positive, reduserer negative tanker og følelser.

Kom i gang nå? Last ned Mindfit app – gratis prøveperiode

Mindfit app