Sammenligner du deg selv med andre?

Føler du ofte at andre ser lykkeligere ut eller gjør mer spennende ting enn deg? Kanskje tenker du at de ser bedre ut, trener mer og at du aldri blir bra nok?

Hvis vi sammenligner oss med våre venners høydepunkter som oftest er de positive ting som skjer i livet, kan dette få oss til å tenke at deres liv er bedre enn det faktisk er, og omvendt. Det kan få oss til å tenke at våre liv er dårligere enn det er.

Det er som oftest du som er mest kritiske til deg selv, og setter dine egne begrensninger. Du blir påvirket av din indre stemme og opplevelse av hvordan du mestrer. 

Det å sammenligne seg selv med andre trenger ikke bare være negativt.

Det å bli inspirert av andre til å nå egne mål kan være nyttig, men dersom sammenligningen gjør at du alltid tenker at de andre er bedre enn deg selv vil det kunne påvirke deg negativt.

En viktig funksjon av å sammenligne seg med andre er et forsøk på å øke egen selvfølelse.

Begrepet sosial sammenligning er ikke nytt. Det har blitt forsket på siden 1950-tallet da Festinger introduserte The social comparison theory. Teorien forklarer hvordan individer vurderer sine egne meninger og evner ved å sammenligne seg med andre, for å redusere usikkerheten over hvor de selv står. På den måten definerer man seg selv gjennom sammenligning.

Det å sammenligne seg med personer, eller grupper man opplever som bedre enn seg selv kan være noe en gjør i håp om å oppnå mer positivt syn på seg og sitt liv. En leter da etter likheter mellom seg og de andre for på den måten føle seg mer tilfreds.

Senere forskning har vist at det å sammenligne seg med andre, spesielt de en opplever som bedre enn seg selv, kan påvirke følelsene på en negativ måte. Dette gjelder spesielt for de som sliter med lav selvfølelse eller  som nylig har opplevd negative livshendelser og tilbakeslag (Aspinwall og Taylor, 1993).

Her er tips til hvordan snu negativt tankemønster:

Det å måle egne prestasjoner mot andres hjelper ikke hvis du tenker at alle andre er bedre enn deg.

  • Slutt å sammenligne deg selv med andre. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.
  • Ikke vær så streng med deg selv – forsøk å akseptere deg slik du er.
  • Tenk på hvordan du snakker til deg selv og hvordan du omtaler deg selv.
  • Hva kunne skje om du begynner å tenke annerledes?

Snu tankemønster ved å begynne å fokusere mer på positive ting ved deg selv og livet ditt.

  • Se etter ting du setter pris på, ting du gleder deg til eller ting du er stolt av at du har fått til. Det gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse.
  • Loggfør disse hendelsene regelmessig. Det vil styrke deg selv, og hjelper deg å håndtere motgang.

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app