Usynlige sykdommer – alt vi ikke ser!

Les psykologens råd om det å være langtidssykemeldt og stå utenfor arbeidslivet. Utdrag fra intervju i Kamille med Janne Ekeberg Amundsen, psykologspesialist og medeier i Mindfit. Skrevet av Tine Cecilia Holm.

Det er lett å bli overmannet av negative følelser som langtidssykemeldt.

Som psykolog møter jeg mange klienter som ikke tør å gå ut av huset når de er sykemeldt og/eller i Nav-systemet: De er redde for hva folk skal tro: Kanskje de bare er late?

Nav har et negativt stigma, så det er ikke rart at det påvirker selvbildet til brukerne. I tillegg tenker vi for mye på hva andre tror om oss og for lite på hva som er bra for oss selv.

I dagens samfunn hvor mange legger ut skrytebilder i sosiale medier, er det lett å føle at vi ikke strekker til. Vi sammenligner oss i for stor grad med andre. Er alle vennene i jobb og du “naver”, kan du føle deg verdiløs. Mange skammer seg over å ikke mestre jobblivet.

I en studie fra 2013 der 1500 langdtidssykemeldte deltok, fant man at de yngste og de som var sykemeldte for psykiske plager, var de som opplevde høyest grad av skam.

Det å være sykemeldt grunnet “usynlige” sykdommer som ME, fibromyalgi og psykiske lidelse kan bli en belastning fordi andre ikke ser hvordan du har det.

4 råd for å snu tankemønster:

1) Skift fokus

Det er viktig å snu negative tankemønstre. Spør deg selv:

 • Hva slags bevis har jeg for at andre tenker negativt om meg?
 • Hva kan jeg fokusere på som handler om hva jeg får til, og ikke hvor jeg ikke strekker til?
 • Ofte er din indre kritiker verst. Det gjelder å anerkjenne følelsene som kommer uten å dvele ved dem, og la det negative være i fred.

2) Ta vare på deg selv

Om fysisk aktivitet gjør deg godt skal du da droppe turen i skogen fordi andre kan se deg og tro at du skulker? Nei, ta deg selv på alvor.

 • Gjør mer av det som funker for deg.
 • Sett deg små mål hver uke.
 • Gjør det du kan for å føle deg bra, enten det er å trene eller å pynte seg.
 • Er det noen som sårer deg, kan du ta styring ved å si ifra “Det du sa nå, gjør meg ikke godt, jeg trenger å gjøre noe annet”
 • Eller du kan velge å tilbringe mer tid med folk som gir deg energi.

3) Få et godt liv

Godta situasjonen.

 • Finn ut hvordan du kan ha et godt liv på tross av at du ikke er i arbeid.
 • Det er ikke alle som kan fungere i full stilling, men det går an å ha et rikt liv likevel.

4) Skriv ned positive hendelser

Et enkelt tips er å registrere mestringsopplevelser og positive ting som skjer.

 • Begynn i det små; legg merke til hva som gjør deg glad når du mestrer noe og hva du liker.
 • Kanskje har du gledet noen eller fått ros?
 • Sett av tid regelmessig til å loggføre positive ting om deg selv.

Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser, erfarer mange at de negative tankene og følelsene blir svekket. Dette skjer fordi du flytter fokus fra det du ikke får til over på det du mestrer.

Podcast – Spør psykologen

#100
Hvordan leve med en usynlig sykdom?

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app