Om nære relasjoner og ensomhet

For en tid tilbake mottok vi et spørsmål til podcastserien vår som omhandlet emosjonell deprivasjon – altså det å vokse opp uten nærmest ingen emosjonell støtte eller nærhet fra sine foreldre.

Denne personen strever i dag med følelsen av å være mislykket og verdiløs, sliter med kronisk frustrasjon og sinne. I ulik grad er dette noe mange kan kjenne seg igjen i.

Foreldre lærer barna å tolke følelser

Når vi vokser opp har vi en del grunnleggende behov som må være dekket for at vi skal utvikle oss på en god måte. Vi er avhengige av at foreldrene våre kan møte våre behov og hjelpe oss å organisere følelsene våre.

Når vi som baby gråter eller er frustrert prøver foreldre å fange opp hva det er som plager en; er du tørst, er det våt bleie, vondt i magen eller trøtt og sliten?.

Foreldre som klarer å gjenspeile og dele opplevelsen med barnet, uttrykke og akseptere det som skjer – er noe som gjør at barnet over tid lærer seg å regulere seg selv mer og mer.  Barnet klarer gradvis å gjenkjenne og tolerere følelser på egenhånd.

Om emosjonell deprivasjon

Det å vokse opp med emosjonell deprivasjon medfører at foreldrene ikke har klart å møte barnets følelsesuttrykk.

 • En har ikke fått hjelp til å lære seg å regulere følelsene – det blir vanskeligere å skille følelsene fra hverandre og forstå mening i egne følelser.
 • Evnen til å uttrykke følelser påvirkes på en negativ måte av foreldrenes avvisning.
 • Kanskje har en lært å stenge av følelser eller skjule dem for omgivelsene. Følelsene kommer kanskje fram på en uregulert måte. Det kan være vanskelig både for deg selv og omgivelsene dine å forstå reaksjonene dine.

Dette kan gi en dyp følelse av ensomhet, og det gir utfordringer som voksen.

Når du som liten opplever at du ikke blir møtt, at ingen hjelper deg å forstå med deg, vil en typisk reaksjon være at man føler seg verdiløs.

Man ikke har ikke lært seg å dele følelser eller gjenkjenne følelsene når de kommer. Det kan bli vanskelig å være i nære relasjoner. Det å dele med andre er vanskelig – man ser ikke poenget med å dele når man ikke har blitt møtt med det tidligere. En er ikke vant til å regne med andre, det er lett å trekke seg tilbake (et vanlig mønster) eller velge overfladiske forhold.

Det er lett å kjenne på en tomhetsfølelse og føle seg ensom.

Det er ikke lett å leve med senvirkninger av å ha vokst opp i et emosjonelt deprivert hjem. Mange får psykiske plager og det kan være nødvendig å søke seg hjelp.

Her er noen tips til hva du kan gjøre selv:

Et første skritt er å få innsikt i eget reaksjonsmønster.

 • Du kan forstå deg selv bedre ved å se sammenhengen med hvordan en har hatt det i oppveksten og hvordan en har det nå.
 • Mange plager seg selv med negative selvvurderinger, eller grubling over hvorfor de reagerer som de gjør.
 • Det å forstå seg selv bedre kan lette på byrden
 • Aksepter deg selv og hvorfor du strever med relasjoner ved å se dette i lys av egen oppvekst

Få hjelp til å gjenkjenne følelsene, tolerere og uttrykke dem.

I podcasten kan du høre psykologen vår fortelle om hvordan hun jobber med endring ved hjelp av kognitiv terapi.  Den ”Kognitive diamanten” hjelper deg å identifisere hva som skjer, og hjelper deg å forstå hva som satte i gang  ubehaget og de negative tankene.

Har du for eksempel vokst opp med at det ikke er akseptabelt med å vise sinne eller gråt er det vanskelig å regulere dette i forhold til andre.

 • Du får kanskje tanker om at du er verdiløs og mislykket?  Dette kommer ikke ut av det blå.
 • En vanlig reaksjon er å trekke seg unna og unngå situasjoner hvor man kjenner at det blir vanskelig.

Lær deg å identifisere situasjoner hvor og når dette skjer

 • Hvilke negative tanker går gjennom hodet ditt?
 • Hvilke kroppslige reaksjoner får du: blir du anspent, vondt i maven, tom i hodet?
 • Hvilke følelser knyttes til tanken og den kroppslige reaksjonen? Blir du redd, sint eller lei deg?
 • Spør deg selv dernest, hvordan velger jeg å takle det jeg tenker, føler og kjenner i kroppen? Hva er mitt handlingsmønster?

Ved hjelp av den kognitive diamant finner en ut hvordan tanker, kroppslige reaksjoner, følelser og handlingsmønster gjensidig påvirker hverandre og blir til en vond sirkel som ikke er så lett å bryte. Følelser og kroppslige reaksjoner er vanskelig å endre og noe en må lære seg å akseptere. Det en kan forsøke å endre er egen tankegang og handlingsmønster.

Jobb med å endre tankene du har om deg selv.

 • Spør deg selv: Hva er beviset for at det er sant det du tenker om deg selv?
 • Vurdere argumenter for og imot. Hva konkret skulle tilsi at den negative tanken medfører riktighet og hva argumenterer imot dette? Hva ville et mer balansert syn være?
 • Prøv å forestille deg at det ikke er du, men noen andre som står i situasjonen. Hva ville du tenkt da?
 • Kan du forsøke å finne en mer vennlig tone inn til deg selv som en motkraft til det negative?

Jobb med å endre reaksjonsmønster.

 • Hvis vanlig reaksjon er å trekke seg unna, eller bli taus i slike situasjoner. Spør deg selv:
  – Hva kan du gjøre neste gang for å bryte dette mønsteret?
  – Kan du forsøke å si noen ord om hva du tenker og føler?
 • Det å forstå er første skritt på veien til å få det bedre.
 • Det å identifisere hvilke tanker, følelser og kroppslige reaksjoner du får når du står i vanskelig situasjoner gjør det lettere å forstå hvordan du kan bryte mønsteret.

Det å endre reaksjonsmønster kan være vanskelig og det kan ta tid. .Noen ganger er det helt nødvendig å endre vaner for å komme seg videre i livet. Ikke bli fastlåst i det gamle mønsteret, som det er så lett å gå inn i når man har det vanskelig.

Vi har utviklet appen Mindfit blant annet på bakgrunn av dette

 • Den hjelper brukerne å bli bevisst sitt problemområde og få innsikt i hva som hindrer en i å endre på dette. Ikke minst bli bevisst negative tankestrømmer og følelser.
 • Mindfit lærer brukerne å flytte fokus fra negative tankemønster og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om seg selv. Les mer om Mindfit app

Hør psykologens tips i podcasten vår

Episode 22
Om emosjonell deprivasjon og depressive tanker.
Mindfit app