Tips til selvhjelp

Vær oppmerksom, vise interesse og spør mer!

Tony Jakobsen gjester podcasten Spør psykologen

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett.

Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. Dette er årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse med en podcast spesial:

Vi har med oss gjest Tony Jacobsen. Han er gründer og hadde stor suksess med kaffebaren Jacobsen og Svart i Trondheim. Kaffebaren ble slått konkurs, og vi har spurt hva dette gjorde med psyken.

Hør Tony fortelle sin historie, om å høre til, utfordringer, stress og meningen med livet.


Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse.

Åpenhet om temaet psykisk helse er viktig. Det kan føre til at det blir mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer og at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Det vil være med på å  styrke den psykiske helsen.

Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet

Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre.

Spør mer!


Mindfit hjelper deg å trene tankemønster! Last ned nå: på App Store / på Google play


Kilde: Verdensdagen for psykisk helse