Tips til selvhjelp

Ta deg tid til å være tilstede, tid til å reflektere og tenke. Tid er oppmerksomhet, å vise interesse og det å være tilstede.

Bruk tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen

Bruk tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er: «Gi tid».  Med dette temaet oppfordrer man å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Mange opplever at de har for lite tid. Vi lever i en travel hverdag med mange oppgaver, krav og forventninger. I en tid der vi får input fra mange hold, er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

For å kunne vie oppmerksomhet og være tilstede, fysisk eller psykisk krever det at vi er villige til å gi av tiden vår. Ofte må vi velge, og et hvert valg innebærer å velge noe bort.

Ta deg tid til å være tilstede, tid til å reflektere og tenke. Tid er oppmerksomhet, å vise interesse og det å være tilstede.

Når vi blir mer oppmerksomme på ting som skjer rundt oss, vil vi også legge merke til flere detaljer. Du vil ha bedre mulighet til å observere og bli mer oppmerksom på hvordan du har det selv, eller om noen har det vondt eller vanskelig.

 • Gi tid til andre ved å gi et smil og vise at du bryr deg – det styrker bånd og gir økt livskvalitet.
 • Gi tid til å lytte til hverandre – ikke bare haste av gårde når du spør om hvordan det går. Gleden av å glede andre gir en god følelse, og kan være god for egen psykisk helse.
 • Gi tid til deg selv ved å være oppmerksom på hvordan du har det og legg merke til det som er rundt deg. Du lærer mer om deg selv, og blir mer klar over hva som gjør deg glad. Når du tar deg tid til dette kan du få flere perspektiver på egen tilværelse.

Når forskere snakker om hva som gir god psykisk helse trekker de frem noen grunnpilarer:

 • Et balansert kosthold
 • Nok søvn
 • Være i aktivitet
 • Gode relasjoner
 • Oppleve mestring

Å være i aktivitet innebærer å gjøre noe. Det kan være å bruke tid på en hobby, håndarbeid eller fysisk aktiv.
De som er aktive sammen med andre, opplever at det sosiale bidrar til økt trivsel og godt humør.

Utendørsaktiviteter gir frisk luft og sollys, og det kan redusere stress, øke energinivået og virke positivt både på livskvalitet og søvn.

Å oppleve mestring eller lære seg nye ting gir glede og stolthet. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit. Det å glede seg over noe du har fått til gir også mestringsfølelse og bedre selvfølelse

Dette er mye av kjernen i det Mindfit app står for. 

Det er lett å glemme alt det fine som skjer i løpet av en dag eller uke. Du kan bruke Mindfit til å registrer positive ting og opplevelser. På denne måten kan du jobbe med deg selv for å få det bedre ved å være bevisst på hva som påvirker din psykiske helse.

 • Legg merke til hva som gjør deg glad, når du mestrer noe og hva du liker.
 • Det vil hjelpe deg å flytte fokus fra negative tankemønster til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.
 • Det å fokusere på det positive, reduserer negative tanker og følelser.

Mindfit viser deg hvordan! Last ned nå: på App Store / på Google play


Spør psykologen – en podcast om livet!

En av lytterne spør:
– Jeg er en 28 år gammel kvinne som trenger råd om hvordan jeg kan lære å elske meg selv etter en traumatisk oppvekst og nåværende komplisert familierelasjon?

Hør rådene til Janne & Nils