Janne Ekeberg Amundsen

Janne Ekeberg Amundsen

Janne Ekeberg Amundsen

Mindfit er kvalitetssikret og videreutviklet i samarbeid med Janne, som er en erfaren psykologspesialist.