Adresseavisen

Omtale i Adresseavisen, 13/9-2014

Adresseavisen

“Ole Jacob Madsen, psykolog og filosof er skeptisk til selhjelpskulturen i samfunnet, men mener appen til Amundsensøstrene kan være til hjelp for noen mennesker”.

– Dette ser bra ut

Psykolog og filosof, førsteamanuensis Ole Jacob Madsen, har gjort seg bemerket som en skeptiker overfor selvhjelpskulturen. Tidligere i år gav han ut boka «Det er innover vi må gå», hvor han tar et strengt oppgjør med flere selvhjelpstrender.

– Førsteinntrykket mitt er at dette ser gjennomarbeidet og skikkelig ut. Jeg opplever ikke en automatisk skepsis når jeg ser på dette, sier han om Mindfit-appen.

– En av mine store bekymringer er at man gjennom selvhjelpskulturen risikerer å plassere ansvaret for problemer på skuldrene til den som sliter, ikke hos samfunnet eller for eksempel arbeidsgiver, påpeker Madsen.

– Kan hjelpe

– Det ser ut til at de har tatt i bruk en kombinasjon av flere retninger innen psykologien, og knyttet mange teorier sammen, uttaler Madsen om appen. Det mener han er positivt for brukerne.

– Det finnes forskning som viser at e-terapi kan være hjelpsomt som et verktøy for pasienter, i kombinasjon med timer hos en terapeut, sier han.

– Mesteparten av klientenes liv pågår jo tross alt utenom terapitimene.

– Likevel er det viktig at slike redskaper ikke blir en hvilepute for eksempelvis arbeidsgivere. Det er risikofylt dersom ansvaret for psykiske problemer blir plassert hos enkeltmennesket, og en arbeidsgiver sier at «har du ikke prøvd mindfulness? Eller den appen? Eller lest den boka? Da er det din egen feil at du sliter», påpeker han.

Les hele artikkelen i Adresseavisen

Medieomtale:

Adresseavisen, 13/9-2014

Forfatter

Omtale av Mindfit app

Kategori