Mindfit hjelper deg å nå dine mål

Mindfit hjelper deg å nå dine mål

(Read this in English)

Du har kanskje allerede både en treningsapp og en kostholdsapp. Nå kan du få din personlige coach i lomma.

Mindfit gir deg teknikker som motiverer deg til å endre tankemønster, sette deg mål og nå dem. 

I perioder av livet er det vanlig å føle seg nedstemt, bekymret eller engstelig i forbindelse med utfordringer på jobb eller i privatliv. Selvfølelsen vår svinger fra dag til dag, eller fra situasjon til situasjon. Dette er helt normalt, men allikevel har vi lett for å kritisere oss selv for alt det vi ikke får til.

Forskning viser at det å utøve takknemlighet og fokusere på positive hendelser i livet effektivt øker lykke og reduserer depresjon. Det reduserer blant annet negative følelser og hjelper oss å håndtere vanskelige tider.

Mindfit er blant annet utviklet på bakgrunn av dette: I endringsarbeidet vil det å journalføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelpe deg å holde motet oppe, og se at du er på rett vei.

  • Mindfit hjelper deg å flytte fokus fra negative tankemønster og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.
  • Mindfit hjelper deg å bli bevisst ditt problemområde og få innsikt i hva som hindrer deg i å endre på dette.
  • Endring består av både oppturer og nedturer, og du får tilgang til ulike verktøy som kan hjelpe deg når utfordringen er der. Dette er verktøy som psykologer bruker, alt fra pusteøvelser til oppmerksomhetstrening.

Sagt om Mindfit på App Store og Google Play:

“Mindfit hjelper deg å fokusere på det positive og takle det negative. Merker stor forskjell på kun 3 uker.”

“Konkrete og lett gjennomførbare tips. Påminnelse hver dag om å finne noe positivt, gjør at man faktisk klarer å fokusere på det. Å sette seg mål gjør det lettere å skape den endringen man ønsker.”

“Det man gir oppmerksomhet, det vokser. Super app til hjelp for å sette fokus på mestring, og de små gleder i hverdagen.”

Mindfit er designet slik at den simulerer noen av de spørsmål og teknikker en psykolog vil bruke i sitt første møte med de som søker hjelp. Flere psykologer anbefaler også Mindfit.


Hvem passer dette for?

Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi.

Mindfit hjelper deg til å bli bevisst ditt problemområde og få innsikt i hva som hindrer deg i å endre på dette. Ikke minst å bli bevisst negative tankestrømmer og følelser. Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg  kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til.

Målet er å hjelpe andre til å få en bedre hverdag!

Hva ønsker du hjelp til? Mindfit appVi ønsker å hjelpe andre – flytte fokus, sette grenser og få større mestringsfølelse på utfordringer en selv har i hverdagen. En viktig del av dette programmet er å registrere positive opplevelser og erfaringer. Denne registreringen er viktig for å trene opp mestringsfølelsen, slik at man takler de positive og negative tingene i livet bedre.

Som psykolog pleier Janne å anbefale sine pasienter at de skal loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser – slik at de holder motet oppe, og ser at de er på rett vei. En slik loggføring kan gjøres i en bok, men ikke rent sjelden opplever hun at det å skrive ned opplevelsene ofte blir glemt. I Mindfit har vi ivaretatt dette.

Alle har meg seg mobilen over alt, og Mindfit vil hjelpe brukerne å huske på å loggføre hendelser som skjer. Erfaringsvis vil endring bestå av både oppturer og nedturer, og vi har også samlet ulike verktøy som kan være til hjelp når utfordringen er der. Dette er teknikker som psykologer pleier å bruke, alt fra pusteøvelser til det å finne et symbol/styrkedyr som kan hjelpe deg i din utfordring.

Mindfit er ment som hjelp til selvhjelp
Appen er et selvhjelpsverktøy som ikke erstatter behandling hos psykolog. Verktøyet er ment å være en guide og motivator, slik at du lettere klarer å gjennomføre endringene du har bestemt deg for å gjennomføre.


Last ned Mindfit – på App Store / på Google playBasert på egne erfaringer og brukerbehov

Hilde og Janne AmundsenIdeén til Mindfit kom etter at Hilde var på søken etter et verktøy som kunne hjelpe henne gjennom en tøff periode, flytte fokus, sette grenser og endre tankemønster . Hun fant ingen verktøy, men etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne oppdaget hun at man med enkle grep kan oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer i utfordrende situasjoner.

Hun  fikk derfor inspirasjon til å gå videre med ideen, og utvikle dette produktet. Det er basert på hennes erfaringer og brukerbehov.

I tillegg er Mindfit kvalitetssikret og videreutviklet sammen med søsteren Janne Ekeberg Amundsen, som er en erfaren psykologspesialist og medeier i selskapet.

Verktøyet er inspirert av anerkjente behandlingsmetoder som kognitiv terapi, positiv psykolog og EMDR, men også av den generelle kunnskap som finnes i psykolgifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker. 

Les intervju og se innslag på God Morgen Norge


Mindfitapp-skjermbilde


Last ned Mindfit – på App Store / på Google play


 

 

Les mer:

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.