God selvfølelse kommer innenfra

Mange sliter med lav selvfølelse og negative tanker om seg selv som person. Kanskje kjenner man på skam, at man ikke har verdi, er god nok eller føler seg dum og tenker at det er min feil.

Personer som sliter med dårlig selvfølelse blir ofte svært selvbevisste, de henger seg gjerne i større grad opp i hva andre måtte mene om dem, heller enn å ta hensyn til hva de selv mener.

 • Ofte underordnes egne preferanser og behov da disse ikke anses som like viktige som andres.
 • Dette kan deriblant gi seg til kjenne ved at man har vansker med å fremme behov eller sette grenser overfor andre.
 • Følelsen av utilstrekkelighet på mange områder følger ofte medsammen med stadige negative vurderinger av seg selv”

Høres det kjent ut?

 • Liker du deg som du er eller har du lett for å kritiserer deg selv for alt det du ikke får til og skulle gjort bedre?
 • Når noen gir deg en konstruktiv tilbakemelding eller et kompliment så tror du kanskje ikke helt på det?
 • Du er mer opptatt av alt det du ikke får til, og hører mer på dine egne vurderingen av deg selv?

På samme måte som man trener muskler i kroppen er det også mulig å trene opp det å få bedre selvfølelse.

Det er innenfra det må komme og du må tro på deg selv. 

Når man har det godt med seg selv utstråler man dette på en helt annen måte, enn når man ikke har det bra med seg selv. Det å finne tryggheten i seg selv er veien til å få det bedre. Du blir trygg på hva du vil, vet hvem du er og hvor dine egne grenser går. Du står støtt i deg selv og blir mindre opptatt i hva andre måte mene og tenke.

Hvordan du velger å se på deg selv og din tro på å mestre påvirker ditt reaksjonsmønster.

Du kan trene på å ha en positiv indre dialog – trene på hvilken tankestil du har om deg selv og ditt liv. Det å flytte fokus over til det du mestrer, vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer og gi deg mer troen på at du kan!

Tips til endring

Endring tar tid og det er et langsiktig arbeid. 

 • Du må være villig til å tak i situasjonen og være motivert for å få til endring (det er ikke alle som får det til)
 • Motivasjon vil ikke skje uten at du har fokus på mestring, og det du faktisk får til
 • For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet
 • Begynn i det små. Sett deg delmål, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg videre
 • Det krever at du utfordrer deg og jobber aktivt med deg selv
 • En endringsprosess består av både opp og nedturer, og det er ikke alltid du kan forvente å ha framgang
 • Regn med at du kan få tilbakefall
 • Ikke vær så streng med deg selv. Det at du faktisk har prøvd teller også som mestring
 • I endringsarbeidet er det sentralt å motivere for å fortsette å forsøke selv om man ikke ser resultater umiddelbart

Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten «nedtur». Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp.

1) Snu tankemønster – flytt fokus

Når du erstatter negative tanker med positive vil du begynne å se resultater. Det fremmer trivsel og gjør deg lykkeligere. En enkel måte å komme i gang på er å begynne å se etter hva som gjør deg glad og gir deg energi i hverdagen. Det kan være små opplevelser som vi tar for gitt. Det å glede seg over noe du har fått til gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse.

2) Lag nye rutiner – loggfør fin opplevelser

Du forsterker den gode følelsen ved å begynne å loggføre opplevelsen. Det gjør at du tenker gjennom hva du har opplevd, og hva det gjorde med deg. I tillegg kan du ta frem dette og se på det senere når du ikke er på topp eller har det utfordrende. Det hjelper deg å minne deg på alt det bra du har fått til eller opplevd.

Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi man tillater seg å flytte fokus fra det man ikke får til, over til det man mestrer. Da gir en plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

3) Små steg – store endringer

Begynn i det små. Kjenn hva det gjør med deg. Når man skal lage seg nye vaner er det viktig at det er så enkelt å gjennomføre at du kan gjøre det til dine daglige eller ukentlige rutiner.

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Finn styrken i deg selv. Tren opp ditt tankemønster
og positivt selvsnakk.

Mindfit app
Mindfit app