God selvfølelse kommer innenfra

Mange sliter med lav selvfølelse og negative tanker om seg selv som person. Kanskje kjenner du på at du ikke er god nok og at alle andre er bedre enn deg?

Personer som sliter med dårlig selvfølelse blir ofte svært selvbevisste, og henger seg gjerne i større grad opp i hva andre måtte mene om dem, heller enn å ta hensyn til hva du mener selv.

Ofte underordnes egne preferanser og behov da disse ikke anses som like viktige som andres. Dette kan deriblant gi seg til kjenne ved at man har vansker med å fremme behov eller sette grenser overfor andre.

Følelsen av utilstrekkelighet på mange områder følger ofte med. I tillegg til stadige negative vurderinger av seg selv.

Høres dette kjent ut?

  • Har du lett for å kritiserer deg selv for alt det du ikke får til og skulle gjort bedre?
  • Du tror kanskje ikke helt på det når noen gir deg en konstruktiv tilbakemelding eller gir deg et kompliment?
  • Du er mer opptatt av alt det du ikke får til, og hører mer på dine egne vurderingen av deg selv enn hva andre sier?

Selvfølelse er som en muskel – den kan trenes opp.

Slik kan du lære å like deg selv

Det er innenfra det må komme, og du må tro på deg selv. 

Når du har det godt med seg selv utstråler du dette på en helt annen måte, enn når du ikke har det bra med seg selv. Det å finne tryggheten i deg selv er veien til å få det bedre.

Du blir trygg på hva du vil, vet hvem du er og hvor dine egne grenser går. Du står støtt i deg selv og blir mindre opptatt i hva andre måte mene og tenke.

Hvordan du velger å se på deg selv og din tro på å mestre påvirker ditt reaksjonsmønster.

Du kan trene på å ha en positiv indre dialog.

Tips til endring

1) Utfordre ditt tankemønster

Med lav selvfølelse blir det gjerne en vane å tenke negativt om seg selv. Du går på autopilot og tenker kanskje ikke helt over hvordan du snakker til deg selv.

Ta et skritt tilbake og tenk over hvordan du snakker til deg selv:

  • Er det kun din indre kritiker som får komme til ordet?
  • Hvilket grunnlag har du for å tenke sånn?
  • Hva kunne skje om du begynte å tenke annerledes?

2) Gi plass til deg selv

Flytt fokus vekk fra hva andre måtte tenke om deg. Forsøk heller å kjenne etter hva du selv vil, hva du mener og ønsker.

En enkel måte å komme i gang med dette på er å begynne å se etter hva som gjør deg glad og gir deg energi i hverdagen. Gjør mer av det.

Det betyr kanskje at du også må øve på å sette grenser, slik at du kan gjøre mer av det du ønsker. Begynn i det små med å utfordre deg selv, sett av tid til å gjøre det du ønsker istedenfor å gjøre det du tror andre forventer av deg.

3) Aksepter deg selv

Begynn med å trene på å akseptere deg selv og egne prestasjoner. Tren på hvordan du snakker til deg selv. Det å flytte fokus over til noe du har fått til gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse.

Boost deg selv:

  • Minn deg selv på hendelser som du er stolt av
  • Noe du har fått til (små og store hendelser)
  • Skriv ned hver gang noen gir deg et kompliment eller en fin tilbakemelding

4) Registrer det du mestrer, det du setter pris på og er takknemlig for

Du forsterker den gode følelsen ved å begynne å loggføre det du mestrer, hva du setter pris på med deg selv og når du får ros. Det hjelper deg med å bygge selvfølelse.

Det gjør at du tenker gjennom hva du har opplevd, og hva det gjorde med deg. I tillegg kan du ta frem minnene senere når du trenger å minne deg selv på alt det bra du har fått til eller opplevd.

Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater seg å flytte fokus fra det du ikke får til, over til det du mestrer. Da gir en plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

Mindfit gang hjelpe deg i gang! Last ned Mindfit app og prøv gratis

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app