Dette gjør deg lykkelig

Gode relasjoner gjør oss lykkeligere og friskere.

Forskning på lykke viser at sosiale relasjoner er viktige for folks lykke, og at sosial ekskludering gjør folk mindre tilfreds med livet. Det viktigste er ikke å ha mange venner, men kvaliteten på relasjonen er det som betyr noe. Det å knytte bånd eller ha gode relasjoner gjør at du føler tilhørighet og du blir satt pris på andre.

Flere faktorer spiller inn, og her er tips til hva som kan gi hverdagslykke:

 • Gjør noe for andre. Det å glede andre gir en god følelse. Det kan også være en fin måte å knytte bånd på.
 • Vær fysisk aktiv. Når du er aktiv flyter tankene. Det gir en følelse av velvære og reduserer depresjon og angst.
 • Lær deg noe nytt. Det gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse.
 • Vær tilstede her og nå. Prøv å koble av, observer ting rundt eller la tanker og følelser vandre fritt. Det hjelper deg å håndtere stress bedre, og sortere hva som er viktig eller ikke.
 • Vær takknemlig. Gled deg over alt det bra som skjer i livet ditt.

Ikke like lykkelige gjennom hele livet

Flere forskningsrapporter peker på at folk ikke er like lykkelige hele livet.

Undersøkelser av befolkningen viser at den gjennomsnittlige tilfredsheten begynner å synke litt ut i tjueårene. Etter det går det nedover, til lykkenivået når bånn i midten av førtiårene. Så snur det, etterhvert som vi passerer 50 blir vi stadig mer fornøyd, og denne utviklingen snur gjerne ikke før i de siste få årene av livet.

Det er blant annet foretatt en undersøkelse om midtlivskrise, hvor 72 land og alle kontinenter er med i undersøkelsen. Resultatene er forbløffende like i land så forskjellige som Tyskland, Laos, Filippinene og Brasil.

Midt i livet kan det komme snikende en følelse av motløshet og tomhet. Pågangsmotet og livsgleden fra de yngre årene forsvinner, og tilværelsen kan oppleves som tung og uten særlig mening.

 • Resultatene viser at midtlivskrisen rammer ganske likt, enten man er kvinne eller mann, rik eller fattig.
 • Det synes ikke å gjøre forskjell om man er singel, samboer, gift eller om man har barn eller ikke.
 • Årene midt i livet oppleves som de tyngste for de fleste av oss.
 • Mye tyder på at tendensen er uavhengig av folks økonomiske og sosiale bakgrunn.

Hva gir deg energi?

Mange reflekterer over meningen med livet. En beskyttelse mot kriser er å ha noe meningsfylt å fylle livet med.

Tenk over din livssituasjon:

 • Hvilke situasjoner er mest utfordrende for deg?
 • Hva gir deg energi, eller stresser deg og tapper deg for energi?

En viktig del av Mindfit er å registrere positive opplevelser og erfaringer som skjer i hverdagen din. Denne registreringen vil hjelpe deg å gjøre deg mer bevisst på hva som gir deg energi, slik at du selv ser hvilke prioriteringer du ønsker å gjøre mer av – og bli mer tilfreds.

Gjør mer av det som gir deg energi 🙂

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app