Forskning viser at det å være takknemlig er bra for helsen, fremmer trivsel og øker lykke! Flere studier bekrefter at det å praktisere takknemlighet som journalføring gir helsefordeler, det øker lykke og reduserer depresjon. Det å utøve takknemlighet kan blant annet:...