Mindfit bloggen

Midtlivskrise?

Midtlivskrise(Read this in English)

Det er gjort mange undersøkelser om midtlivskrise. Flere forskningsrapporter peker på at folk ikke er like lykkelige hele livet.

Undersøkelser av befolkningen viser at den gjennomsnittlige tilfredsheten begynner å synke litt ut i tjueårene. Etter det går det nedover, til lykkenivået når bånn i midten av førtiårene. Så snur det, etterhvert som vi passerer 50 blir vi stadig mer fornøyd, og denne utviklingen snur gjerne ikke før i de siste få årene av livet.

Fakta om midtlivskrise:

Det er blant annet foretatt en undersøkelse om midtlivskrise, hvor 72 land og alle kontinenter er med i undersøkelsen. Resultatene er forbløffende like i land så forskjellige som Tyskland, Laos, Filippinene og Brasil.

Midt i livet kan det komme snikende en følelse av motløshet og tomhet. Pågangsmotet og livsgleden fra de yngre årene forsvinner, og tilværelsen kan oppleves som tung og uten særlig mening.

  • Resultatene viser at midtlivskrisen rammer ganske likt, enten man er kvinne eller mann, rik eller fattig.
  • Det synes ikke å gjøre forskjell om man er singel, samboer, gift eller om man har barn eller ikke.
  • Årene midt i livet oppleves som de tyngste for de fleste av oss.
  • Mye tyder på at tendensen er uavhengig av folks økonomiske og sosiale bakgrunn.

Hva gir deg energi?

Mange reflekterer over meningen med livet, og en beskyttelse mot kriser er å ha noe meningsfylt i livet.

En viktig del av Mindfit er å registrere positive opplevelser og erfaringer som skjer i hverdagen din. Denne registreringen vil hjelpe deg å gjøre deg mer bevisst på hva som gir deg energi, slik at du selv ser hvilke prioriteringer du ønsker å gjøre mer av – og bli mer tilfreds.

Etterhvert som du begynner å registrere positive hendelser, er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater deg å flytte fokus fra det du ikke får til, over til det du mestrer. Da gir du plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

Tips:

I løpet av livet utvikler vi reaksjonsmønstre som blir til forventninger, eller grunnleggende antakelser om oss selv. Hva vi tenker om oss selv påvirker hvordan vi oppdatter en situasjon. Vi er ikke alltid bevisst våre tankemønstre.

Tenk over din livssituasjon:

  • Hvilke situasjoner er mest utfordrende for deg?
  • Hva gir deg energi, eller stresser deg og tapper deg for energi?

 


Mindfit hjelper deg til å få en bedre hverdag! Last ned – på App Store / på Google play


Kilde: “Midlivskrise rammer blindt” –  forskning.no
Mer om samme tema: “Midtlivskrisen er reell” – ABC nyheter