Archive for 10 okt,2018

Nedenfor vises arkivet for den gitte datoen.

Vær raus – vær fornøyd med den du er!

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er: «Vær raus».  Med dette temaet oppfordrer man folk til til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.

Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer kan være rause med hverandre. Vise forståelse for ulikheter, nysgjerrighet og respekt, samt gi ros og tilbakemeldinger som styrker og ikke ekskluderer. Raushet handler også om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake.

 [···]

Les mer