Tips til selvhjelp

God selvfølelse kommer innenfra

God selvfølelse kommer innenfra

Mange sliter med lav selvfølelse og negative tanker om seg selv som person. Kanskje kjenner man på skam, at man ikke er verdig nok, god nok, føler seg dum og tenker at det er ens egen feil.

Personer som sliter med dårlig selvfølelse blir ofte svært selvbevisste, de henger seg gjerne i større grad opp i hva andre måtte mene om dem, heller enn å ta hensyn til hva de selv mener.

 • Ofte underordnes egne preferanser og behov da disse ikke anses som like viktige som andres.
 • Dette kan deriblant gi seg til kjenne ved at man har vansker med å fremme behov eller sette grenser overfor andre.
 • Følelsen av utilstrekkelighet på mange områder følger ofte med, sammen med stadige negative vurderinger av seg selv”

Ida Cathrine Jakobsen, psykolog

Høres det kjent ut?

 • Liker du deg som du er eller har du lett for å kritiserer deg selv for alt det du ikke får til og skulle gjort bedre?
 • Når noen gir deg en konstruktiv tilbakemelding eller et kompliment så tror du kanskje ikke helt på det?
 • Du er mer opptatt av alt det du ikke får til, og hører mer på dine egne vurderingen av deg selv?

På samme måte som man trener muskler i kroppen er det også mulig å trene opp det å få bedre selvfølelse.

Det er innenfra det må komme og du må tro på deg selv. 

Når man har det godt med seg selv utstråler man dette på en helt annen måte, enn når man ikke har det bra med seg selv. Det å finne tryggheten i seg selv er veien til å få det bedre. Du blir trygg på hva du vil, vet hvem du er og hvor dine egne grenser går. Du står støtt i deg selv og blir mindre opptatt i hva andre måte mene og tenke.

Hvordan du velger å se på deg selv og din tro på å mestre påvirker ditt reaksjonsmønster.

Du kan trene på å ha en positiv indre dialog – trene på hvilken tankestil du har om deg selv og ditt liv. Det å flytte fokus over til det du mestrer, vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer og gi deg mer troen på at du kan!

Vi har utviklet appen Mindfit blant annet på bakgrunn av dette

 • Mindfit lærer brukerne å flytte fokus fra negative tankemønster og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om seg selv
 • Den hjelper brukerne å bli bevisst sitt problemområde og få innsikt i hva som hindrer en i å endre på dette. Ikke minst bli bevisst negative tankestrømmer og følelser.

Tips til endring

Endring tar tid og det er et langsiktig arbeid. 

 • Du må være villig til å tak i situasjonen og være motivert for å få til endring (det er ikke alle som får det til)
 • Motivasjon vil ikke skje uten at du har fokus på mestring, og det du faktisk får til
 • For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet
 • Begynn i det små. Sett deg delmål, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg videre
 • Det krever at du utfordrer deg og jobber aktivt med deg selv
 • En endringsprosess består av både opp og nedturer, og det er ikke alltid du kan forvente å ha framgang
 • Regn med at du kan få tilbakefall
 • Ikke vær så streng med deg selv. Det at du faktisk har prøvd teller også som mestring
 • I endringsarbeidet er det sentralt å motivere for å fortsette å forsøke selv om man ikke ser resultater umiddelbart

Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten «nedtur». Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp.

1) Registrer positive hendelser og mestringsopplevelser

I endringsarbeidet vil det å journalføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelpe deg å holde motet oppe, og se at du er på rett vei.

Det høres enkelt ut, men det krever at du bestemmer deg for å sette av noen minutter regelmessig for å gjennomføre dette. Det er kanskje her den største utfordringen ligger – det å huske på å gjøre det. I Mindfit har vi tatt hensyn til dette, og appen vil sende deg varsler slik at du kommer i gang.

 • For at du skal holde motet opp, og se at du er på riktig vei er et tips å loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser underveis. På denne måte får du en bekreftelse på at du er på rett vei.

2) Flytt fokus

Når du erstatter negative tanker med positive vil du begynne å se resultater

Etter hvert som man begynner å registrere positive hendelser er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi man tillater seg å flytte fokus fra det man ikke får til, over til det man mestrer. Da gir en plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

3) Sett deg delmål, og begynn med å øv i det små

Du kan ikke endre på alt samtidig. 

Tenk på endring som å gå opp en trapp, der hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien.

Et eksempel:
Er din utfordring å sette grenser for deg selv, kan en hindring være frykt for hvordan andre skal reagere på at du sier nei. Første skritt kan være å øve seg på dette i situasjoner du vet du kan få til. Ikke velg den personen du gruer deg mest for å si ifra til først. Øv deg i det små.

Det er ikke bare resultatet som teller, men at du har prøvd å gjøre noe med det. Registrer også dette som fremskritt.

Les mer om dette temaet:

Husk det perfekte er ikke målet. Godt nok er bra nok, du gjør så godt du kan!


Mindfit hjelper deg å flytte fokus! Last ned Mindfit – på App Store / på Google play