Tips til selvhjelp

Takknemlighet øker lykke og reduserer depresjon

Takknemlighet øker lykke og reduserer depresjon

Forskning viser at det å være takknemlig er bra for helsen, fremmer trivsel og øker lykke!

Martin Selligmann kjent som grunnlegger av den positive psykologien har forsket mye på depresjon, lykke og livskvalitet.

Et av hans forskningsprosjekter basert på takknemlighet og deprimerte ga overraskende resultater. I løpet av en periode ba de forsøkspersoner om å legge merke til positive hendelser som skjedde med dem i løpet av dagen. De skulle registrere dette i en takknemlighetsdagbok.

 • Det kunne være store ting; som kjærligheten man føler overfor familiemedlemmer eller ting man mestrer.
 • Eller små hendelser; som at solen skinte den dagen, eller at man så en film man likte.

Som en del av forskningseksperimentet, ba Seligman forsøkspersonene om å registrere hvor dyp depresjonen deres var.

Resultat: De med dypest depresjon var de som rapporterte størst effekt!

Flere studier bekrefter at det å praktiserer takknemlighet som journalføring gir helsefordeler. Robert Emmons (en av de fremste forskerne innenfor feltet) har gjennomført studier på sammenhengen mellom takknemlighet og velvære.

Emmons forskning bekrefter at takknemlighet effektivt øker lykke og reduserer depresjon. Det å utøve takknemlighet kan blant annet:

 • Gjøre oss gladere og fremmer trivsel
 • Reduserer depresjon
 • Hjelper oss å håndtere vanskelige tider
 • Gjøre at man sover bedre og dermed føler seg mer uthvilt
 • Føle seg mer nyttig og har større sansynlighet for å gjøre fremgang når du setter deg personlige mål
 • Får oss til å fokuserer på det positive og reduserer negative følelser 

Få en bedre hverdag ved å fokusere på positive hendelser og mestringsopplevelser

For de fleste av oss består ikke livet av bare oppturer. Vår selvfølelse kan svinge fra dag til dag eller fra situasjon til situasjon. Dette er helt normalt, men allikevel har vi lett for å kritisere oss selv for alt det vi ikke får til og tenke negative tanker om oss selv eller livet vårt.

Takknemlighetslister med Mindfit

Dette er mye av kjernen i det Mindfit app står for.

Fra kognitiv terapi vet en at hva en tenker om seg selv påvirker hvordan en oppfatter en situasjon. Mestringstro og positivt selvsnakk er viktig for å opprettholde motivasjon og innsats. Høy mestringstro påvirker evnen til å nå mål og gir det utholdenhet når du løser vanskelige oppgaver.

Mindfit hjelper deg å flytte fokus fra negative tanker og lav selvfølelse, til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv.

Det er lett å glemme alt det fine som skjer i løpet av en dag eller uke. Du kan bruke Mindfit til å registrer positive ting og opplevelser. På denne måten kan du jobbe med deg selv for å få det bedre ved å være bevisst på hva som påvirker din psykiske helse.

Vi anbefaler alle å starte i det små:

 • Begynn med å registrer positive ting og opplevelser som skjer med deg i hverdagen
 • Legg merke til hva som gjør deg glad, når du mestrer noe og hva du liker
 • Det vil hjelpe deg å flytt fokus fra negative tankemønster til større mestringsfølelse og positive tanker om deg selv

Det høres enkelt ut, men det krever at du bestemmer deg for å sette av noen minutter regelmessig for å gjennomføre dette. Det er kanskje her den største utfordringen ligger – det å huske på å gjøre det. I Mindfit har vi tatt hensyn til dette, og appen vil sende deg varsler slik at du kommer i gang.


Mindfit hjelper deg i gang. Last ned Mindfit – på App Store / på Google play


Relaterte artikkel: Slik kommer du deg ut av en depresjon