Archive for 23 jun,2015

Nedenfor vises arkivet for den gitte datoen.

Sammenligner du deg selv med andre?

Vi kan lese at mange har det tøft og kjenner på at livet er utfordrende. Flere er ensomme og deprimerte.

Unge voksne er utslitte av alle kravene til det å prestere: på skole, i idrett og et perfekt utseende.

I perioden 2000 til 2011 har sykefraværet blant voksne økt med 145% for lettere psykiske lidelser, og en finner at psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder.

Selv om en finner at forekomsten av psykiske lidelser er relativt stabil for voksne finner man en tendens til at plagene øker blant barn og unge.

  • Det er i aldersgruppen 15-19 år at bruken av antidepressiva har økt mest, noe som er urovekkende.
  • De vanligste plager er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser (kilde: Folkehelseinstituttet ) [···]
Les mer