Tips til selvhjelp

Kom ut av depresjon!

Kom ut av depresjon!

(Read this in English)

Det er ikke alltid like lett å vite om man er deprimert eller ikke. 

Det finnes ulike former for depresjon fra milde til mer alvorlige former. I løpet av livet vil 15 – 20 % oppleve depresjon og 6 – 12 % vil til enhver tid ha en depresjon.

Depresjon endrer måten vi tenker på

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig.  Hvis tomhet og fortvilelse har tatt tak i livet ditt, og det ikke forsvinner kan du ha en depresjon. Depresjon gjør det vanskelig å fungere og nyte livet – bare det å komme seg gjennom dagen kan være overveldende.

Fellestrekk ved depresjon:

 • Senket stemningsleie
 • Nedtrykthet
 • Negative tanker
 • Opplever at tilværelsen ikke har mening
 • Dårlig selvfølelse
 • Manglende interesse for andre mennesker og vanlige gjøremål
 • Mangel på energi

Depresjon er knyttet til endringer i hvordan hjernen fungerer. Hjernen sender signaler mellom nerveendingene ved hjelp av signalstoffer som kalles nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, så er så signalstoffer kalt noradrenalin og serotonin ute av balanse og virker ikke slik de skal.​

Hendelser i livet ditt er også viktige. Depresjon kan utløses av stressende hendelser som samlivsbrudd eller økonomiske problemer. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon. (kilde: helsenorge)

Behandling

Det er mange måter å behandle en depresjon på. Behandlingen er blant annet avhengig av diagnose og symptomene.

Helsedirektoratet har utviklet retningslinjer ​som omfatter anbefalinger om diagnostisering og behandling av depresjon både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for voksne pasienter over 18 år.  Her er utdrag fra retningslinjene:

Førstevalget av tiltak ved milde former for depresjon skal normalt være:

 • Rådgivning og psykologisk behandling
 • Antidepressiver anbefales ikke som behandlingsform
 • Begynn med ikke-medikamentell behandling, som råd mot søvnproblemer og angstmestring
 • Oppfordre til fysisk aktivitet og eventuelt enkle psykologiske tilnærmingsmåter som strukturerte problemløsningsteknikker
 • Man bør vurdere å anbefale et assistert selvhjelpsprogram, med selvhjelpslitteratur eller nettbaserte programmer basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Det er her en fordel med en begrenset oppfølging fra helsepersonell
 • Man bør vurdere rådgivning i forhold til problemløsning i hverdagen, kortvarig kognitiv terapi/rådgivning eller interpersonlig terapi/rådgivning, med seks til åtte behandlinger over en periode på 10 til 12 uker
 • Les mer om Helsedirektoratets retningslinjer her

Tips til hva du kan gjøre selv

Fra kognitiv terapi vet en at hva en tenker om seg selv påvirker hvordan en oppfatter situasjonen. Mange som kommer i en depresjon får en slags håpløshetsfølelse eller utvikler negative tanker om seg selv og livet. Kognitiv terapi kan bedre symptomer på depresjon og øke sjansene for å bli helt bra. Målet er å bli kvitt negative tanker og oppfatninger, og hjelpe deg til mer positive tankemønstre.

Behandling fra depresjon handler om å bygge seg opp igjen og finne tilbake til gleden ved livet. Det krever innsats fra en selv.

 • Begynn i det små og bygg deg opp igjen trinn for trinn
 • Forsøk å flytte fokus fra det vonde / de negative tanker til det du har her og nå
 • Ta et steg av gangen og gjør ting som er positivt for deg selv
 • Forskning viser at fysisk aktivtet er effektivt mot depresjon. “Tving” deg selv til å være aktiv, som f.eks å gå en liten tur hver dag – kjenn på at det gjør deg godt
 • Når man er deprimert mister man lysten på å gjøre ting. Det å gjøre noe / møte andre gjør godt fordi det da hjelper deg å fokusere på noe annet, og man får mindre tid til å sitte hjemme og gruble
 • Tenk at du gjør så godt du kan – finn frem til det positive, det du mestrer og liker
 • Gi det selv tid og ikke vær streng med deg selv. Det at du faktisk prøver er positivt, du vil få til dette

Loggfør positive hendelser

Det å loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelper deg å holde motet oppe, og se at du er på rett vei.

Etter hvert som du begynner å registrere positive hendler er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater deg å flytte fokus fra det du ikke får til, over til det du mestrer. Da gir du plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

 • I endringsarbeidet er det sentralt å motivere for å fortsette å forsøke selv om man ikke ser resultater umiddelbart

Ta tiden til hjelp!


Mindfit hjelper deg å flytte fokus! Last ned Mindfit – på App Store / på Google play

Faktakilder: Folkehelseinstituttet / Helsedirektoratet