Tips til selvhjelp

Det finnes ingen snarvei til endring

Det finnes ingen snarvei til endring

(Read this in English)

Det å endre vaner, livsstil og tankemønster er ikke gjort på et blunk. Det finnes ingen raske løsninger på vei til målet.

Enten det gjelder å komme i bedre fysisk form (trene muskler, løpe maraton) eller din mentale helse (trene opp din selvfølelse, jobbe med stressmestring eller motivasjon), så krever det en viss innsats fra deg selv.

For noen dager siden mottok Mindfit en veldig fin omtale fra en av brukerne våre på App Store. Vi synes denne tilbakemeldingen sier mye om hva endring handler om.

omtale-appstoreFin app! Bringer små gleder og følelsen av mestring i hverdagens strev, men noen mirakelkur er det ikke med mindre man virkelig omfavner konseptet og gjør jobben som kreves av en sjøl.

Tips til endring:

 • Du må være villig til å tak i situasjonen og være motivert for å få til endring (det er ikke alle som får det til)
 • Motivasjon vil ikke skje uten at du har fokus på mestring, og det du faktisk får til
 • For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet
 • Begynn i det små. Sett deg delmål, slik at det er mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg videre
 • Endring tar tid. Det er et langsiktig arbeid
 • Det krever at du utfordrer deg og jobber aktivt med deg selv
 • En endringsprosess består av både opp og nedturer, og det er ikke alltid du kan forvente å ha framgang
 • Regn med at du kan få tilbakefall
 • Ikke vær så streng med deg selv. Det at du faktisk har prøvd teller også som mestring
 • I endringsarbeidet er det sentralt å motivere for å fortsette å forsøke selv om man ikke ser resultater umiddelbart

Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten “nedtur”. Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen. Det er viktig å ikke gi opp.

Sett realistiske mål

Det er ikke alltid like lett å få gjennomført en endringsprosess. Det kommer litt an på hvilken utfordring du har, og hvor du er i prosessen. Noen har også så store utfordringer at man trenger profesjonell hjelp til å snu en vanskelig situasjon.

Det å endre på noe ved seg selv er heller ikke ensbetydende med at alle livssituasjoner eller hendelser kan gjøres noe med. Noen ganger består den viktigste erkjennelsen av at en gjør så godt en kan gitt de rådende forhold.

En årsak til at du gir opp kan være at du har satt deg for høye mål

Du starter med godt mot og gode tanker. Har satt deg mål og kommet godt i gang med endringene, men så stopper det seg…

 • Du gir kanskje opp fordi du kjenner ubehag?
 • Du gir opp fordi du ikke føler mestring og får dårlige tanker om deg selv?
 • Du gir opp fordi du ikke klarer å følge planen du har satt deg?
 • Du gir opp fordi…

Eksempel:
Hvis du aldri har jogget før, og bestemmer deg for at nå skal du begynne et nytt og bedre liv – heretter skal du jammen meg trene hver dag. Det går fint den første uken, men så fungerer det ikke av ulike årsaker (du får skader, det er ikke mulig å gjennomføre pga andre gjøremål, du klarer ikke følge opp eller det ble for hardt). Dermed gir du opp fordi du ikke nådde målene du satte deg.

Det å sette seg realistiske mål er en viktig del av kartleggingsarbeidet. Start i det små. Tenk på endring som å gå opp en trapp hvor hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien mot det store målet.

Det er vanlig å bli fastlåst i negative tanker om seg selv

Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til.

Loggfør mestringsopplevelser  

I en endringsprosess er det ofte lett å glemme alle de små tingene man faktisk får til på vei mot det store målet. Det er derfor vi anbefaler å loggfør positive hendelser og mestringsopplevelser underveis. På den måten får du en bekreftelse på at du er på rett vei, i tillegg kan du gå tilbake å se på alt det du faktisk har fått til når du får en liten “nedtur”.


Mindfit hjelper deg til å få en bedre hverdag! Last ned – på App Store / på Google play