Tips til selvhjelp

God med mental trening

mestring-2(Read this in English)
Hjernen og tankemønsteret kan trenes opp som resten av kroppen. Det krever en viss innsats, akkurat på samme måte som når vi trener for å bli i bedre fysisk form, eller når vi går på skolen for å lære noe nytt.

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – Aristotle

Vi må holde på jevnt og trutt over tid. Vi vet at det ikke er nok å ta seg kun en treningsøkt, for så å si at man er ferdig trent og i god form. På akkurat samme måte er det for det mentale. Det er ferskvare.

Øvelse gjør mester

Det å endre tankemønster, flytte fokus og lære seg å bruke teknikker som du kan benytte når du står ovenfor en utfordring eller er stresset, er noe som også må øves på – det er ikke gjort over natten.

Forskere anslår at mennesker kan ha et sted mellom 12.000 og 50.000 tanker hver eneste dag. Det mest oppsiktsvekkende funnet var at de fleste tankene er negative.


Hvordan forholder du deg til dine negative tanker?
Lar du de passere, eller holder du fast ved dem?

Hvordan du velger å se på deg selv og din tro på å mestre påvirker ditt reaksjonsmønster. Du kan trene på å ha en positiv indre dialog – trene på hvilken tankestil du har om deg selv og ditt liv. Det å flytte fokus over til det du mestrer, vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer og gi deg mer troen på at du kan!

Tips til hvordan trene opp din mestringsfølelse!

Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til. Endring handler ikke bare om å sette seg mål, men hva du kan gjøre for å bli motivert til å gå videre.

1) Sett deg delmål, og begynn med å øv i det små

Du kan ikke endre på alt samtidig. Tenk på endring som å gå opp en trapp, der hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt eller delmål på veien.

Et eksempel:
Er din utfordring å sette grenser for deg selv, kan en hindring være frykt for hvordan andre skal reagere på at du sier nei. Første skritt kan være å øve seg på dette i situasjoner du vet du kan få til. Ikke velg den personen du gruer deg mest for å si ifra til først. Øv deg i det små.

Det er ikke bare resultatet som teller, men at du har prøvd å gjøre noe med det. Registrer også dette som fremskritt.

2) Let opp den gode følelsen fra tidligere

En endringsprosess består av både opp og nedturer. Det er ikke alltid en kan forvente å ha framgang. Det er helt normalt å ha gode og dårlige dager. Det hjelper ikke å kritisere seg selv for alt du ikke får til.

  • Du kan finne små øyeblikk eller store hendelser som du har mestret. Neste gang du står i en utfordrende situasjon kan du lete opp den gode følelsen av å ha fått det til.
  • Ta med deg den følelsen når du står ovenfor utfordringen din, og kjenn etter hvordan det gjør deg bedre i stand til å mestre situasjonen.

3) Loggfør positive hendelser og mestringsopplevelser

  • For at du skal holde motet opp, og se at du er på riktig vei er et tips å loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser underveis. På denne måte får du en bekreftelse på at du er på rett vei.
  • Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser, er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater deg å flytte fokus fra det du ikke får til, over til det du mestrer. Da gir du plass til noe annet, og de negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunn.

Husk det perfekte er ikke mål. Godt nok er bra nok, du gjør så godt du kan!

Mindfitapp-skjermbilde


Mindfit hjelper deg til å få en bedre hverdag!
Med enkle grep og teknikker kan du endre ditt tankemønster, flytte fokus og få større mestringsfølelse på de utfordringer du selv har i hverdagen. Last ned Mindfit – på App Store / på Google play