Tips til selvhjelp

Ideén og bakgrunnen for Mindfit

SAMSUNG CSCIdeén til Mindfit kom etter at Hilde var gjennom en tøff periode, og trengte motivasjon til å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser.

Etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne, oppdaget hun at man med enkle grep kan oppnå store endringer – bare man blir bevisst på hvordan vi selv reagerer i utfordrende situasjoner.

Søsteren Janne som er psykolog var den som overtalte Hilde til å prøve EMDR-behandling.

Alle trenger å få kneppet på plass hendelser i livet sitt!
sitat Janne Ekeberg Amundsen, psykolog


Med EMDR-behandling lærte Hilde seg å forstå hvordan det hele hang sammen.
A-ha opplevelsen kom da hun under behandling selv erfarte hvordan alt som har skjedd tidligere i livet hadde lagret seg i kroppen. Hvordan kroppen reagerte når hun gjennopplevde tidligere hendelser.

Alt vi har opplevd tidligere, blir lagret i kroppen vår. Dette påvirker vår atferd, som vi drar med oss inn i lignende situasjoner senere.

Kartlegge situasjoner, følelser og tanker

kroppen-MindfitEt av områdene i Mindfit er å kartlegge situasjoner, følelser og tanker – slik at du blir mer oppmerksom på hvordan du reagerer når du står ovenfor en utfordring. Bli kjent med deg selv, slik at du forstår hva som skjer med deg og hvordan du kan gjøre noe med dette for å få det bedre.

Registrere noe fint

En viktig del av programmet er å registrere positive opplevelser og erfaringer. Denne registreringen er viktig for å trene opp mestringsfølelsen din, slik at du takler de positive og negative tingene i livet ditt bedre.

Gjennom registreringen vil du bli mer bevisst på hva som gir energi i hverdagen, slik at du selv ser hvilke prioriteringer du ønsker å gjøre mer av – og blir mer tilfreds.

Dette i tillegg til hjelpeteknikkene som er lagt inn i programmet vil hjelpe deg å mestre bedre.

Mindfit er basert på Hildes erfaringer og brukerbehov. Den er kvalitetssikret i samarbeid med søsteren Janne som er en erfaren psykologspesialist innenfor EMDR-behandling og kognitiv terapi.
Tanken er at siden dette fungerte for Hilde, så vil det også fungere for andre.

Håper du vil ha glede av Mindfit.


Last ned Mindfit – på App Store / på Google play