#1: Om angst og posttraumatisk stresslidelse
Publisert: 24.03.2015

Tema i alle første episode av «Spør psykologen» handler om angst og posttraumatisk stresslidelse.

En av lytterne spør:
Jeg er lærer, og en av elevene mine ble plutselig rammet av angst. Hva er best? At man forsøker å koble henne på andre elever i leken, eller at hun får gå og holde en voksen i hånda gjennom hele dagen?

Det har endt opp med å holde en voksen i hånda, vente i garderoben til den voksne går ut. Eleven har nå falt ut av det sosiale fellesskapet i klasse, leker aldri med de andre. En sosialt fungerende elev bruker nå nesten all sin energi på å forsikre seg hvor de voksne er, og holde kontroll på dem

Har du noe råd?

Snu tankemønster?

Last ned Mindfit

Prøv gratis.  Last ned fra App Store eller Google Play!

Mindfit app
Mindfit app