#1: Om angst og posttraumatisk stresslidelse

Spør psykologen

#1
Om angst og posttraumatisk stresslidelse
Publisert: 24.03.2015

Tema i alle første episode av «Spør psykologen» handler om angst og posttraumatisk stresslidelse.

En av lytterne spør:
Jeg er lærer, og en av elevene mine ble plutselig rammet av angst. Hva er best? At man forsøker å koble henne på andre elever i leken, eller at hun får gå og holde en voksen i hånda gjennom hele dagen?

Det har endt opp med å holde en voksen i hånda, vente i garderoben til den voksne går ut. Eleven har nå falt ut av det sosiale fellesskapet i klasse, leker aldri med de andre. En sosialt fungerende elev bruker nå nesten all sin energi på å forsikre seg hvor de voksne er, og holde kontroll på dem

Har du noe råd?

Spør psykologen

#1
Om angst og posttraumatisk stresslidelse

Endre tankemønster?

Last ned Mindfit

Prøv gratis.  Last ned fra App Store eller Google Play!

Mindfit app